DNŽ – Pozivi za udruge

Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje Dubrovačko-neretvanske županije objavio je dva poziva za udruge. Rok za prijavu na oba poziva je 28. ožujka 2022. godine.

Poziv za predlaganje programa/projekata udruga iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom za 2022. godinu

Predmet ovog Poziva je prikupljanje pisanih programa/projekata  koje provode udruge iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom na području Dubrovačko-neretvanske županije za dodjelu bespovratnih sredstava u 2022. godini.
Udruge mogu prijaviti program/projekt za sljedeće prioritetno područje:
1. Skrb o odraslim osobama s psihosocijalnim smetnjama/mentalnim oštećenjima,
2. Unapređenje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju,
3. Programsko djelovanje protiv ovisnosti o opijatima,
4. Unaprjeđenje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba,
5. Unaprjeđenje kvalitete života osoba s invaliditetom

  • Tekst Javnog poziva sa svom propisanom dokumentacijom možete preuzeti na poveznici.

Poziv za predlaganje programa/projekata koje provode udruge s ciljem  promicanja zdravog razvoja i odrastanja djece i mladih te uključivanja mladih u društveni život zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu

Predmet ovog  Poziva je prikupljanje pisanih prijedloga projekata udruga koje provode programe ili projekte s ciljem  promicanja zdravog razvoja i odrastanja djece i mladih te uključivanja mladih u društveni život zajednice, s područja Dubrovačko-neretvanske županije, za dodjelu bespovratnih sredstava u 2022. godini.

Sukladno ovom Pozivu, udruge mogu prijaviti program/projekt koji se odnosi na prevenciju štetnih oblika ponašanja djece i mladih, organizaciju slobodnog vremena djece i mladih u svrhu zdravog odrastanja te aktivnog uključivanja mladih u društveni život zajednice.

  • Tekst Javnog poziva sa svom propisanom dokumentacijom možete preuzeti na poveznici.

Galerija

DNŽ – Pozivi za udruge

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više