Zaštita autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda!

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava u okviru Programa ''Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta'' za 2016. godinu.

Predmet Natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za pokriće dijela troškova izrade izrade specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta.

Prihvatljivi korisnici sredstava Natječaja su skupine proizvođača, sukladno definiciji u članku 3. i izuzeću iz članka 49. Uredbe (EU) 1151/2012, bez obzira na pravni oblik skupine, koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

-    članovi skupine su pretežito proizvođači ili prerađivači istoga proizvoda

-   skupština ili drugo mjerodavno tijelo skupine je donijelo odluku o zaštiti naziva proizvoda zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili  zajamčeno tradicionalnog specijaliteta

-    skupinom se može smatrati i jedna fizička ili pravna osoba kada se dokaže da su ispunjena oba sljedeća uvjeta:

(a) jedini je proizvođač koji je voljan podnijeti zahtjev;

(b) s obzirom na zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, definirano zemljopisno područje ima karakteristike koje se znatno razlikuju od onih susjednih područja ili su svojstva proizvoda različita od onih proizvedenih u susjednim područjima.

- skupina je potpisala predugovor/ugovor u 2015. ili 2016. godini s izrađivačem specifikacije proizvoda za uslugu izrade prijedloga specifikacije proizvoda i izradu specifikacije proizvoda, a koji nije član skupine i nije vlasnički povezan s članovima skupine, te koja će se izraditi u roku do najduže 24 mjeseca od potpisivanja predugovora/ugovora,

- Povjerenstvo za provedbu Natječaja potvrdilo je opravdanost pokretanja postupka zaštite naziva zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta na temelju dostavljenog Prijedloga specifikacije proizvoda (Prilog II. Natječaja)

- u roku od 30 dana od završetka izrade specifikacije proizvoda skupina mora podnijeti Zahtjev za zaštitu naziva proizvoda zaštićenom oznakom izvornosti ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta Ministarstvu.

Sredstva za realizaciju Programa namijenjena su za pokriće dijela troškova:

  1. 75% troškova izrade prijedloga specifikacije i specifikacije, najviše do 50.000 kn;
  2. 85% troškova za laboratorijska ispitivanja, potrebna za izradu specifikacije, najviše do 10.000 kn,
  3. 75% troškova za anketna ispitivanja tržišta, najviše do 15.000 kn.

Visina potpore po pojedinom korisniku ne može prijeći 75.000 kn, uključujući PDV.

 

Rok za predaju zahtjeva za potporu je 60 dana od objave teksta Natječaja u Narodnim novinama (teče od 2. lipnja 2016.)
 

Galerija

Zaštita autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda!

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više