Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 1.6.2016. do 31.12.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: zapošljavanje

Prijavitelji: tijela javne vlasti

Prijavitelj se prijavljuje samostalno ili s jednim ili više partnera.

Cilj poziva je financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 1 „Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno sljedećih investicijskih prioriteta:

  • Investicijskog prioriteta 8i “Pristup zapošljavanju za osobe koje traže posao i neaktivne osobe, uključujući one koji su dugotrajno nezaposleni i one koji su daleko od tržišta rada, kao i provedbom lokalnih inicijativa za zapošljavanje i potpore za mobilnost radne snage”
  • Investicijskog prioriteta 8ii “Održiva integracija mladih na tržište rada (IZM), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade”
  • Investicijskog prioriteta 8ii “Održiva integracija mladih na tržište rada (ESF), posebno onih koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti osposobljavaju, uključujući mlade koji su izloženi riziku od socijalne isključenosti i mlade iz marginaliziranih zajednica, uključujući provedbom Garancije za mlade”
  • Investicijskog prioriteta 8vii “Modernizacija ustanova tržišta rada kao što su javne i privatne službe za zapošljavanje te bolja usklađenost s potrebama tržišta rada, uključujući putem djelovanja koja povećavaju transnacionalnu mobilnost radne snage, kao i putem programa mobilnosti, te bolja suradnja institucija i relevantnih dionika”.

Kako bi Korisnik osigurao mogućnost prijave na predmetni Poziv u zadanom roku, istome se prethodno mora odobriti Sažetak operacija.

Tijela se pozivaju da dostave prijedloge operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava za razdoblje od 2016.-2020. godine.

Krajnji rok za dostavu prijedloga operacija po ovom Pozivu koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava je 31. prosinca 2016. godine. 

Detaljnije o Javnom pozivu i potrebnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE.

 

Galerija

Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više