VIP heroji - Novi natječaj

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom “Lokalni heroji malog poduzetništva“ je VIPnet d.o.o. Natječaj se provodi radi promidžbe proizvoda i usluga Organizatora.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost na teritoriju Republike Hrvatske i koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • da su pretplatnici Vipnetovih poslovnih tarifa
 • da imaju do 14 vlastitih zaposlenika
 • da su registrirane kao: d.o.o., j.d.o.o., obrt, OPG
 • da imaju prihod u prethodnoj godini iznad 20.000,00 kn
 • da nemaju blokiran račun u zadnjih godinu dana, te da u istom razdoblju nije pokrenuta predstečajna nagodba
 • da nemaju porezni dug u 2015. i 2016. godini
 • da redovno isplaćuju plaće zaposlenicima kao i propisane doprinose

Prilikom odabira prijavljenih sudionika stručni žiri, imenovan od Organizatora, rukovodit će se slijedećim kriterijima:

 • kreativnost i inovativnost proizvoda, usluga i/ili poslovanja,
 • zanimljiva poslovna priča,
 • promicanje poduzetništva,
 • zanimljiv/poseban odnos prema klijentima,
 • poseban pozitivan utjecaj na lokalnu zajednicu.

Rok za prijavu na natječaj je 15. travnja 2016.

Odabrani sudionici biti će objavljeni na web stranici na kojoj će zainteresirani građani moći glasovati. Svaki građanin može glasati samo jedanput po principu: jedan glas nosi jedan bod.

Ako više sudionika dobije isti broj glasova nagradu će dobiti sudionik koji je vremenski prije došao do tog broja glasova.

Pobjednici natječaja, njih 10 s najvećim brojem osvojenih glasova, dobivaju sljedeće nagrade:

 • sudjelovanje u promotivnoj kampanji Organizatora (TVC spot, oglasi u tiskovnim izdanjima, on-line izdanjima, na službenim stranicama Organizatora te na socijalnim mrežama).
 • edukaciju ili poslovno savjetovanje u vrijednosti do 10.000 kn po odabiru Organizatora
 • izradu profesionalnih fotografija i video sadržaja koje nagrađeni može koristiti u vlastite poslovne svrhe
 • Microsoft mobilni uređaj u vrijednosti do 6.500 kn maloprodajne cijene.

Pobjednici natječaja biti će objavljeni na www.viplokalniheroji.hr/ dana 24.5.2016.

Više informacija o Natječaju možete vidjeti OVDJE.

Galerija

VIP heroji - Novi natječaj

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više