Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom - faza 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a3.1 Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koja uključuje aktivnosti navedene u točci 2.7 Uputa, a koje će se provoditi u 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom. Navedeni domovi određeni su Operativnim planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016. kao prioritetne institucije u procesu deinstitucionalizacije kojima je potrebno unaprijediti infrastrukturu za pružanje socijalnih usluga u zajednici, stoga je:

Svrha ovog Poziva

– podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.

Predmet ovog Poziva

– prilagoditi 18 domova socijalne skrbi / centara za pružanje usluga u zajednici za osobe s invaliditetom za potrebe pružanja usluga u zajednici putem infrastrukturnih ulaganja.

Prihvatljivi prijavitelji

– 18 domova socijalne skrbi Republike Hrvatske2 (9 domova za invalide i 9 domova za mentalno oboljele):

1. Dom za odrasle osobe Bjelovar

2. Dom za odrasle osobe Blato, Korčula

3. Centar za rehabilitaciju Pula

4. Dom za odrasle osobe „Vila Maria“, Pula

5. Centar za pružanje usluga u zajednici Ozalj

6. Dom za odrasle osobe „Bidružica“- Desinić

7. Centar za pružanje usluga u zajednici „JA kao i TI“ – Osijek

8. Dom za odrasle osobe „Ljeskovica“

9. Centar za rehabilitaciju Rijeka

10. Dom za odrasle osobe „Turnić“ Rijeka

11. Centar za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonači“ – Split

12. Centar za rehabilitaciju „Fra Ante Sekelez“ Vrlika

13. Centar za rehabilitaciju „Mir“, Kaštel Novi – Rudine

14. Dom za odrasle osobe „Trogir“

15. Centar za rehabilitaciju „Mala Terezija“ – Vinkovci

16. Centar za rehabilitaciju „Stančić“ – Dugo Selo

17. Centar za rehabilitaciju Zagreb

18. Dom za odrasle osobe Zagreb

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 107.294.118,00 HRK. 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 150.000,00 HRK, dok je maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 9.000.000,00 HRK.

Poziv se vodi kao ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.

Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 1. rujna 2016. godine.

Više o ovom Pozivu pročitajte OVDJE. 

Galerija

Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom - faza 1

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više