Unaprjeđivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima - faza 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

U okviru ovog Poziva planira se provedba operacije 9a3.2. Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koja uključuje aktivnosti navedene u točci 2.7. Uputa, a koje će se provoditi u 13 domova socijalne skrbi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju. Navedeni domovi određeni su Operativnim planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014.-2016. kao prioritetne institucije u procesu deinstitucionalizacije kojima je potrebno unaprijediti infrastrukturu za pružanje socijalnih usluga u zajednici.

Svrha ovog Poziva

podrška procesu deinstitucionalizacije sustava pružanja socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj putem infrastrukturnih ulaganja u prenamjenu i opremanje institucija.

Predmet ovog Poziva

prilagoditi 13 domova socijalne skrbi / centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju za potrebe pružanja usluga u zajednici putem infrastrukturnih ulaganja.

Prihvatljivi prijavitelji

– 13 domova socijalne skrbi Republike Hrvatske 2 (7 domova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i 6 domova za djecu i mlade s problemima u ponašanju):

1. Dječji dom Zagreb;

2. Dom za odgoj djece i mladeži Zagreb;

3. Odgojni dom Bedekovčina;

4. Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Braća Mažuranići“ – Novi Vinodolski;

5. Dječji dom „Ivana Brlić Mažuranić“ – Lovran;

6. Centar za pružanje usluga u zajednici „Izvor“ – Selce;

7. Odgojni dom Mali Lošinj;

8. Dom za odgoj djece i mladeži Rijeka;

9. Centar za pružanje usluga u zajednici „Kuća sretnih ciglica“ – Slavonski Brod;

10. Dom za djecu „Maestral“ – Split;

11. Dom za odgoj djece i mladeži Split;

12. Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje Osijek;

13. Dom za odgoj djece i mladeži Osijek

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava: 71.424.800,00 HRK. 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava je 152.000,00 HRK, dok je maksimalni iznos bespovratnih sredstava 15.200.000,00 HRK.

MRRFEU (UT) zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Poziv se vodi kao ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.

Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 1. rujna 2016. godine.

Više o ovom Pozivu pročitajte OVDJE. 

Galerija

Unaprjeđivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima - faza 1

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više