Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb – faza 1

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Svrha ovog Poziva:
- podrška procesu deinstitucionalizacije u Republici Hrvatskoj putem investiranja u infrastrukturu i opremljenost prostora centara za socijalnu skrb.

Predmet ovog Poziva:
- stvoriti dostupne, adekvatne i opremljene prostore Centara za socijalnu skrb koji će služiti provedbi programa i aktivnosti procesa inkluzije tj. socijalnog uključivanja socijalno osjetljivih skupina.
 
Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 73.125.000,00 HRK
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 150.000,00 HRK
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.120.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su centri za socijalnu skrb po slijedećim županijama: 


Primorsko - goranska županija;
Bjelovarsko - bilogorska županija;
Osječko - baranjska županija;
Vukovarsko - srijemska županija;
Dubrovačko - neretvanska županija;    
Karlovačka županija;
Istarska županija;
Splitsko - dalmatinska županija;
Krapinsko - zagorska županija;
Brodsko - posavska županija;   
Požeško - slavonska županija;
Grad Zagreb;
Zagrebačka županija.

Poziv se vodi kao otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga trajnog modaliteta do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.

Najraniji mogući datum dostave/slanja projektnih prijedloga je 1. rujna 2016. godine

Dokumentaciju Poziva preuzmite OVDJE. 

 

Galerija

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb – faza 1

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više