Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

Objavljen je Poziv na dostavu prijedloga Unaprjeđenje pismenosti - temelj cjeloživotnog učenja. Poziv je usmjeren na razvoj ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje kroz podizanje razine informacijske pismenosti učenika osnovnih i srednjih škola.

Uzimajući u obzir rezultate međunarodnih ispitivanja, hrvatski učenici pokazuju prosječne i ispodprosječne rezultate u jezičnoj, matematičkoj, financijskoj, digitalnoj, medijskoj i prirodoslovnoj pismenost, a naglašeno niže rezultate postižu učenici s teškoćama i učenici iz obitelji nižeg ekonomskog, socijalnog i kulturološkog statusa te učenici iz škola slabije opremljenih IKT-om i slabije opremljenih knjižnica, što je često povezano s nerazvijenim i ruralnim sredinama. 

 

Provedbom  različitih aktivnosti koje će uključivati razvoj i provedbu novih kurikuluma s područja informacijske pismenosti, izvođenje projekata i projektne nastave,  opremanje školskih knjižnica, stručno usavršavanje odgojno - obrazovnih djelatnika uz intenzivan rad s učenicima unaprijediti će se razvojni potencijali škola. Specifično, škole će projektnim aktivnostima podići razinu kompetencija svojih djelatnika za inovativne pristupe poučavanju te razviti i uvesti nove kurikulume koji će dovesti do razvijanja ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje.

 

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 HRK. 

Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.500.000,00 HRK. 

 

Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

 

Prihvatljive projektne aktivnosti (popis nije iscrpan) grupirane su po elementima projekta: 

Element 1. Upravljanje projektom i administracija 

Element 2. Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika

 2.1 Studijsko putovanje u svrhu upoznavanja obrazovnih modela usmjerenih na usvajanje ključnih kompetencija i ishoda učenja 

2.2 Provedba stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika iz područja: - izrade i provedbe kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti - metodologije definiranja ishoda učenja - upotrebe IKT-a u nastavi - organizacije i provedbe projektnih dana i tjedana. 

Element 3. Razvoj i provedba izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta unutar školskog kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti

3.1 Razvoj izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta unutar školskog kurikuluma za jednu ili više vrsta pismenosti 

3.2 Provedba izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta kroz neposredni rad s učenicima

3.3. Stvaranje i organiziranje otvorenih digitalnih repozitorija za provedbu izvannastavnih aktivnosti/fakultativnih predmeta 

3.4 Provedba evaluacije provedenih projektnih aktivnosti 

Element 4. Promidžba i vidljivost 

 

Rok na dostavu prijedloga je 27.3.2017.

 

Više o ovom Pozivu možete pročitati OVDJE. 

Galerija

Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više