Umjetnost i kultura 54+

Cilj: socijalno uključivanje i unaprjeđenje kvalitete života osoba starijih od 54 godine kroz poboljšanje pristupa kulturnim i umjetničkim aktivnostima.

Specifični ciljevi:
- poboljšanje socijalnih, kognitivnih, emocionalnih i kreativnih vještina osoba starijih od 54 godine;
- povećanje vidljivosti starijih osoba i prepoznavanje njihovih potencijala u svrhu veće socijalne uključenosti;
– jačanje kapaciteta kulturnih djelatnika i umjetnika za rad usmjeren na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine.

Ciljne skupine:
– osobe starije od 54 godine;
– stručnjaci iz područja kulture i umjetnosti.

Prihvatljivi prijavitelji:
- umjetnička organizacija;
– udruga u području kulture i umjetnosti;
– zaklada;
– zadruga koja u svom temeljnom aktu ima navedenu kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost;
– ustanova u kulturi;
– jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi partneri:
– umjetnička organizacija;
– udruga u području kulture i umjetnosti i/ili u području socijalne djelatnosti;
– zaklada;
– zadruga koja u svom temeljnom aktu ima navedenu socijalnu i/ili kulturnu, odnosno umjetničku djelatnost;
– ustanova u kulturi;
– ustanova iz sustava visokog obrazovanja upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja;
– jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:
– priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti usmjerenih na socijalno uključivanje osoba starijih od 54 godine;
– Promidžba i vidljivost;
– upravljanje projektom i administracija.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 20.000.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 100%

Krajnji rok prijave: 24. srpnja 2017.g.

 

IZVOR: eu-projekti.info

Galerija

Umjetnost i kultura 54+

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više