Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći- faza II", koji će se financirati u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.

Ukupni  iznos koji će biti raspoloživ kroz ovaj Poziv iznosi 49.000.000,00 kn, od čega će dio biti namijenjen partnerskim organizacijama za provedbu projektnih aktivnosti kroz tehničku pomoć.

Cilj ovog Poziva je doprinijeti ublažavanju najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama (hrane i/ili osnovne materijalne pomoći) te pružanjem popratnih mjera koje će doprinijeti boljem socijalnom uključivanju najpotrebitijih osoba.

Ciljne skupine ovog Poziva su samci i kućanstva koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva i definirani su kao najpotrebitiji prema kriterijima partnerske organizacije za primanje hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. 

Prihvatljivi prijavitelji i partneri u okviru Poziva su neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

 

Više na stranicama Strukturnih fondova. 

Galerija

Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više