Turizam: FZOEU sufinancira projekte OIE u turističkom sektoru

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je novi natječaj za neposredno sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru.

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za postavljanje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne, toplinske, rashladne te toplinske i rashladne energije na postojećim građevinama.

Sredstva Fonda dodjeljivati će se:

1. trgovačkim društvima,

2. zadrugama,

3. trgovcima pojedincima,

4. fizičkim osobama (obrtnicima),

5. obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG),

6. fizičkim osobama (građanima),

– koji su vlasnici hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih i turističkih objekata namijenjenih smještaju ili imaju pravo korištenja istih na temelju odgovarajućih pravnih akata,

– za koje im je od strane nadležnog ureda/ministarstva izdano Rješenje o razvrstavanju i kategorizaciji ili Rješenje o odobrenju (za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu), ovisno u kojoj vrsti djelatnosti/usluge se radi.

 

Fond će po Pozivu dodjeljivati

– subvencije i zajmove trgovačkim društvima, zadrugama, trgovcima pojedincima, fizičkim osobama (obrtnicima) i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda i Programu dodjele potpora male vrijednosti (de minimis) u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

– donacije fizičkim osobama (građanima) sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda u udjelu u opravdanim troškovima projekta:

1. do 80% ako se projekt provodi na području posebne državne skrbi, na prvoj skupini otoka ili u zaštićenim dijelovima prirode;

2. do 60% ako se projekt provodi na drugoj skupini otoka ili u brdsko-planinskom području,

3. do 40% ako se projekt provodi na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Maksimalni iznosi po zahtjevu su za:

1. subvenciju 1.400.000 kn,

2. zajam 7.000.000 kn i

3. donaciju

– 24.750 kn, ako se korisnik nalazi i projekt provodi na području posebne državne skrbi, na prvoj skupini otoka i u zaštićenim dijelovima prirode;

– 19.500 kn, ako se korisnik nalazi i projekt provodi na drugoj skupini otoka i u brdsko--planinskom području (Otok Korčula spada u drugu skupinu otoka)

te

– 15.000 kn, ako se korisnik nalazi i projekt provodi na ostalim područjima Republike Hrvatske.

 

Javni poziv:  http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/P%20OIE%202015%20u%20turizmu.pdf

 

Stranica FZOEU-a na kojoj je objavljen poziv: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

Dokumenti

Galerija

Turizam: FZOEU sufinancira projekte OIE u turističkom sektoru

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više