Sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavljuje

J A V N I    P O Z I V

za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (u nastavku teksta: Fond) u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (u nastavku teksta Pravilnik).

Sredstva Fonda su bespovratna i namjenska, a usmjeravaju se za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU za programska razdoblja 2007. - 2013. i 2014. - 2020.

Kroz Fond se mogu sufinancirati svi prihvatljivi troškovi provedbe EU projekata utvrđeni ugovorima o EU projektima, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja.

Sredstva Fonda se dodjeljuju isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je korisnik na temelju ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće korisnika) u provedbi EU projekta.

Pravo na sufinanciranje učešća korisnik ostvaruje samo za prihvatljive troškove vlastitog učešća u EU projektu ovjerene nakon 1. siječnja 2015. od relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru ugovora o EU projektu.

Raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku javnog poziva je 135.000.000,00 kuna.

Pravo podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda imaju:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  • ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova EU (u nastavku teksta: Ugovor o EU projektu) u okviru programa:

  • „Promet“, „Zaštita okoliša“, „Regionalna konkurentnost“ i „Razvoj ljudskih potencijala“ financiranih iz fondova EU u programskom razdoblju 2007.-2013.
  • „Konkurentnost i kohezija“, „Učinkoviti ljudski potencijali“, „Program ruralnog razvoja“ i Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo Republike Hrvatske programsko razdoblje 2014.-2020.
  • Europske teritorijalne suradnje u kojima sudjeluje Republika Hrvatska  (prekogranični, transnacionalni i međuregionalni programi) u programskom razdoblju 2007.-2013. i 20214.-2020.

te udovoljavaju ostalim uvjetima propisanim člankom 5. Pravilnika i navedenim u točki 3. Uputa za korisnike (u nastavku teksta: korisnici).

Neovisno o korisniku i području provedbe projekta:

  • minimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 50.000,00 kuna
  • maksimalna vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda po pojedinačnom projektu može iznositi 7.500.000,00 kuna.

Detaljne upute za podnošenje zahtjeva objavljene su u Uputama za korisnike i nalaze se na web-stranici Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u rubrici Javni pozivi i natječaji (https://razvoj.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji/1900).

Zahtjevi će se zaprimati od 15. ožujka 2016. do iskorištenja sredstava planiranih za 2016. godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2016. 

Dokumenti

Galerija

Sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više