SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA KOJE U SVOM PROGRAMU UKLJUČUJU PREZENTACIJU OTOČNIH PROIZVODA

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je Javni poziv za kandidiranje manifestacija koje bi se sufinancirale iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu.

Javni poziv se odnosi na manifestacije koje se održavaju tijekom 2015. godine i koje u svom programu uključuju prezentaciju otočnih proizvoda kojima je Ministarstvo dodijelilo oznaku „Hrvatski otočni proizvod“.

Za korištenje bespovratnih sredstava mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe; trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te ostale pravne i fizičke osobe u Republici Hrvatskoj i izvan nje.

Kriteriji za dodjelu bespovratnih sredstava:

1. kvaliteta pripreme i realizacije Manifestacije

2. dosadašnji značaj Manifestacije u promociji proizvoda s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“

3. iskustvo i sposobnost Organizatora za kvalitetnu realizaciju Manifestacije

4. iskazani interes Proizvođača za sudjelovanje na Manifestaciji s proizvodima s oznakom „Hrvatski otočni proizvod“

5. nagrade i priznanja dodijeljene Manifestaciji i/ili Organizatoru

6. sudjelovanje javnog i privatnog sektora u organizaciji i realizaciji Manifestacije

7. tradicija održavanja Manifestacije/održivost.

Najviši iznos koji se jednom organizatoru za jednu manifestaciju može odobriti putem ovog Javnog poziva je 20.000,00 kuna. 

Obavještavamo sve zainteresirane da je Izmjenom Javnog poziva rok za podnošenje prijava produljen do 15. listopada 2015.

Dokumenti

Galerija

SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJA KOJE U SVOM PROGRAMU UKLJUČUJU PREZENTACIJU OTOČNIH PROIZVODA

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više