Sredstva za organizaciju manifestacija u 2016.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv za dodjelu pokroviteljstva/sufinanciranja manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova te ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva i obrta u 2016. godini.

Prihvatljivi korisnici su organizatori  gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta, organizatori događaja s ciljem promidžbe mikro, malog i srednjeg poduzetništva organizatori gospodarskih i izložbi inovatora te sličnih oblika promocije, znanstveno – stručnih skupova, te  lokalno – tradicijskih manifestacija, a sve vezano uz promidžbu poduzetništva, zadrugarstva i obrta,  kao i promidžbu tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda:

  1. Obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika (za znanstveno – stručne skupove)
  2. Općine, gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske razvojne agencije, udruge, zadruge, zadružni savezi, savezi udruga, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika, Turističke zajednice gradova , općina i županija ( za gospodarske manifestacije; izložbe, sajmove).
  3. ​Trgovačka društva, obrazovne, znanstveno istraživačke ustanove te stručna udruženja, savezi zadruga, Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora, Područne Komore i udruženja obrtnika (za nacionalne projekte promidžbe poduzetništva).

Korisnici se mogu udružiti u zajednicu ponuditelja.

Prihvatljivi su troškovi: najma, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora, troškovi izravnog nacionalnog TV prijenosa, izrade kataloga i prospekata, brošura, knjiga, organiziranja seminara i drugi zavisni troškovi manifestacije/znanstveno – stručnog skupa i dr.

Neprihvatljivi su troškovi: poreza na dodanu vrijednost, nabave/kupovine potrošne robe, transporta i prijevoza, dnevnice, boravak i noćenje u hotelu, ugovori o uslugama, plaćama suradnika, domjenci, catering i sl.

Intenzitet potpore je do 40% ukupnih troškova manifestacije.

Pokroviteljstvo/sufinanciranje se ostvaruje za dodjelu pokroviteljstva i sufinanciranje manifestacija/ znanstveno – stručnih skupova/ ostalih aktivnosti promidžbe poduzetništva koje se održavaju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. 

Sredstva za pokroviteljstvo/sufinanciranje putem ovog Javnog poziva u iznosu od 1.200.000,00 HRK osigurana su u proračunu Ministarstva.

Za istu manifestaciju pravo na pokroviteljstvo i sufinanciranje može ostvariti samo jedan korisnik.

Rok za prijavu je do iskorištenja sredstava.

 

Dodatne informacije o natječaju pogledajte OVDJE. 

Galerija

Sredstva za organizaciju manifestacija u 2016.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više