Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtićima i školama

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školinacionalni dopunski program u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu

Ruksak (pun) kulture je umjetničko-edukativni program vezan uz umjetnost i kulturu, a u hrvatskim vrtićima i školama provodit će ga stručnjaci autori različitih umjetničkih praksi (književnici, likovni, kazališni, glazbeni, plesni, filmski i drugi umjetnici te studenti umjetničkih akademija ili drugih fakulteta koji pokrivaju predmetne djelatnosti koje program Ruksak (pun) kulture uključuje).
 
Cilj Poziva je razvoj programa Ruksak (pun) kulture, nacionalnoga dopunskog programa potpore kurikulu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, namijenjenoga djeci i mladima. Podupiru se programi koji omogućuju dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijaju njihovu estetsku kulturu, općenito senzibiliziraju djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture te osposobljavaju djecu i mlade za pozitivan pristup svim vrstama umjetnosti i kulture

Pravo podnošenja prijava, na temelju ovoga Poziva, imaju:

  • umjetničke organizacije,
  • udruge,
  • ustanove u kulturi,
  • samostalni umjetnici i
  • sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske. ,

Predložene radionice i programi trebaju pokrivati područje izvedbenih umjetnosti, likovnu umjetnost, filmsku umjetnost, književnost i kulturnu baštinu.

Sadržaj radionica i programa sadržajno se ne smije podudarati s redovitim planovima i programima koji se po (predmetnim) područjima provode u vrtićima i školama (za Ruksak, primjerice, nisu prikladni programi vezani uz propisanu školsku lektiru).

Financiraju se programi i/ili radionice primjerene dobi korisnika koji omogućuju djeci i mladima upoznavanje s umjetničkim i kulturnim djelima, izričajem visoke kvalitete i profesionalnih standarda, obuhvaćajući široko područje izvedbenih umjetnosti (kazalište, ples, glazba), likovnu umjetnost, filmsku umjetnost, književnost I kulturnu baštinu.

Programske aktivnosti koje nisu prihvatljive za financiranje su:

  • programi/projekti koji po svojim temeljnim karakteristikama ne pripadaju području djelovanja programa Ruksak (pun) kulture
  • programi i/ili radionice čiji sadržaji nisu usklađeni s ciljevima nacionalnoga kurikula za vrtiće, osnovne i srednje škole, uključujući njegova specifična područja, te programi koji nisu prilagođeni dobi i uzrastu korisnika.

Prijavnica se može preuzeti na internetskoj adresi www.min-kulture.hr. Pravilno i potpuno ispunjenu prijavnicu koja treba biti ispisana, potpisana i ovjerena predlagatelj dostavlja u tiskanom obliku sa svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, s naznakom: Program Ruksak (pun) kulture.
Prijavnica se šalje preporučeno poštom, po kuriru ili osobno predaje u urudžbenom uredu.

Isti predlagateljmože podnijeti najviše tri prijave. Za svaki pojedini program i/ili radionicupotrebno je ispuniti zasebnu prijavnicu.

Sva pitanja vezana uz Poziv mogu se postaviti elektroničkim putem: maja.zrncic@min-kulture.hr ili telefonom: 01/48 66 403.

Ponude na temelju ovoga Poziva mogu se podnositi od dana objave do 23. prosinca 2015.

Detaljnije o Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.

 

 

 

 

Galerija

Ruksak (pun) kulture - umjetnost i kultura u vrtićima i školama

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više