Restrukturiranje i konverzija vinograda

Na temelju članka 13. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 49/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda

 

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014.-2018. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program) sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. (Narodne novine br. 49/2015) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Javna potpora u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda (u daljnjem tekstu: Restrukturiranje) je potpora sredstvima proračuna Europske unije.

Prihvatljivi podnositelji prijave (u daljnjem tekstu: Podnositelji) za mjeru Restrukturiranje u okviru provedbe Nacionalnog programa mogu biti proizvođači (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit.

Nisu prihvatljiva poduzeća u poteškoćama u smislu smjernica Zajednice o državnim potporama za spašavanje i restrukturiranje tvrtki u poteškoćama (SL C 244/2, 1. 10. 2004.; str. 2).

Podnositelji koji su u prethodnoj godini iskazali gubitak u poslovnim knjigama bit će prihvatljivi ako kroz dokumentaciju natječajne prijave dokažu da će nakon provedbe projekta gubitak anulirati (na način opisan u obrascu L6_PR_O4 Skraćeni plan projekta).

Nisu prihvatljivi Podnositelji koji nisu u propisanom roku podnijeli sve predviđene obvezne izjave sukladno Pravilniku o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima, podrumskoj evidenciji i proizvodnom potencijalu (NN 48/2014, 83/2014, 147/2014).

Prihvatljivost vinogradarske površine

Vinogradarske površine na kojima se planira provedba mjere Restrukturiranje moraju biti prijavljene u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 i/ili 411 sukladno Pravilniku o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 35/2015).

Nisu prihvatljive površine prijavljene za ulaganje sa šifrom vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta drugačijom od spomenutih šifri 410 i 411.

Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja, odnosno premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje. Podnositelj je dužan dokazati da raspolaže površinama na kojima se planira ulaganje. Ako se raspolaganje vinogradarske površine zasniva na posebnom ugovoru o zakupu, koncesiji, plodouživanju i sl. podnositelj je dužan osigurati raspolaganje površinama temeljem spomenutog ugovora u trajanju najmanje pet godina nakon dana isplate potpore.

Dozvoljene aktivnosti su:

A. ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i premještanje vinograda:

  • aktivnosti vezane za restrukturiranje vinograda – krčenje zemljišta, uklanjanje stupova, žica, kolaca, sakupljanje i prijevoz dijelova vinove loze, korijenja i drugih biljnih ostataka,
  • aktivnosti vezane za pripremu tla novog (restrukturiranog) vinograda – analize tla, čišćenje tla od kamenja, rigolanje, duboko oranje, oranje, tanjuranje i ripanje, usitnjavanje kamenitog sloja tla, planiranje/ravnanje tla za vinograd, dezinfekcija, organska i mineralna gnojidba,
  • aktivnosti vezane za sadnju ili cijepljenje novog (restrukturiranog) vinograda – planiranje sadnje, sadnja cijepova/sadnica vinove loze (uključuje rad, materijale i druge ulazne troškove), cijepljenje i/ili nacjepljivanje, postavljanje i izmjena armature (potporne strukture) novog (restrukturiranog) vinograda, kupnju materijala (oprema za fiksaciju, stupovi, cijepovi ili sadnice podloge vinove loze, čelične žice, željezne žice, kuke, zatezači i sl.),

B. ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom (uz promjenu sorte ili uz zadržavanje iste sorte):

  • aktivnost promjene gustoće sklopa vinograda – promjena međurednog razmaka i/ili razmaka unutar reda kako bi se izbjegla preopterećenost pojedinih trsova ili povećala iskorištenost proizvodne površine ili omogućio pristup mehanizaciji i sl.
  • aktivnosti promjene potporne strukture kako bi se povećala lisna površina, prihvatljiva aktivnost može biti i promjena postojeće potporne strukture, dodavanjem najmanje jedne žice.
  • aktivnosti vezane uz promjenu nagiba/razine vinograda – promjene nagiba terena, ravnanje tla i transformaciju i uspostavljanje vinograda koja omogućuje izravan pristup traktorom,
  • aktivnosti vezane uz izgradnju antierozijskih sustava (drenaža) u vinogradu – kanali za odvodnju i/ili kolektori, podzemni odvodi,
  • aktivnosti vezane za izgradnju terasa i zidova – terasiranje, uspostavljanje, rekonstrukcija terasa, sa ili bez suhozida, izgradnja ili rekonstrukcija zidova, uključujući i potrebne temelje,
  • aktivnosti povezane s tehničkim instalacijama u novom (restrukturiranom) vinogradu,
  • aktivnosti vezane za uvođenje ili poboljšanje sustava navodnjavanja.

Nisu prihvatljive aktivnosti kojima se provodi jednostavna zamjena, odnosno uobičajena obnova vinograda koji su došli do kraja svog prirodnog životnog vijeka u smislu ponovne sadnje iste sorte na istoj parceli u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EZ) br. 555/2008 i članku 46. Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća (EU) br. 1308/2013 ili svakodnevni poslovi u vinogradu kao ni ostale aktivnosti navedene u članku 12. stavak 1. Pravilnika.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi navedeni su u Listi dozvoljenih troškova u Prilogu I. Pravilnika.

Sve aktivnosti koje su započete prije zaprimanja odluke o odobrenju projekta neće se sufinancirati, osim troškova naručivanja propisanog sadnog materijala.

Ukupno prihvatljivi troškovi po projektu u mjeri Restrukturiranje su EUR 1.500.000 (protuvrijednost u HRK sukladno Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 907/2014).

Razina potpore iznosi 50% ukupno utvrđenih prihvatljivih troškova.

Minimalni iznos potpore po projektu je EUR 5.000.

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru jedne financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od EUR 750.000 (protuvrijednost u HRK sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) br. 907/2014) u okviru mjere Restrukturiranje.

Rok za podnošenje prijava za mjeru Restrukturiranje počinje teći od 1. 4. 2016. i traje do 16. 5. 2016. godine

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku i uputama za korisnike, koji su dostupni na službenim internetskim stranicama Agencije za plaćanja: www.apprrr.hr te Ministarstva poljoprivrede: www.mps.hr.

 

Galerija

Restrukturiranje i konverzija vinograda

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više