Razvoj partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova

Pozivom Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja se ističe važnost suradnje visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana, čime se doprinosi ukupnom razvoju i poboljšanju zajednice. Društveno korisno učenje prepoznaje se kao učinkovit način povezivanja studenata i visokoškolskih nastavnika s organizacijama civilnoga društva i širom društvenom zajednicom te kao važan poticaj u pronalaženju prvog posla po završetku školovanja.

Prihvatljivi prijavitelji:

Projektni prijedlog mora biti podnesen u partnerstvu prijavitelja s najmanje jednom javnom ustanovom u sustavu visokog obrazovanja (fakultetom ili umjetničkom akademijom, veleučilištem, visokom školom) ili javnim znanstvenim institutom. U provedbi projekta mora biti najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera).

Prihvatljivi prijavitelj je organizacija civilnog društva koja je:

a) pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:

 • udruga – pravna osoba osnovana sukladno Zakonu o udrugama

 • zaklada

 • socijalna zadruga

 • ustanova

 • pravna osoba vjerske zajednica

b) koja se svojim aktom opredijelila da djeluje u području pružanja usluga od općeg interesa (razvoj volonterstva; odgoj i obrazovanje; zdravstvene usluge, socijalna skrb; zaštita okoliša; borba protiv korupcije; suzbijanje diskriminacije; razvoj lokalne zajednice; razvoj filantropije i dr.)

Prihvatljive aktivnosti:

 • upravljanje projektom i administracija

 • izrada metodologije za sustavno organiziranje angažmana studenata u organizacijama civilnog društva

 • izrada i provedba programa mentorstva koji uključuju studente u izravne aktivnosti usluga organizacija civilnog društva u rješavanju potreba lokalne zajednice

 • uspostava i djelovanje centara za podršku provedbi programa društveno korisnog učenja u okviru ustanova u sustavu visokog obrazovanja

 • osposobljavanje nastavnika za primjenu nastavnih metoda društveno korisnog učenja i vrednovanje rada studenata

 • organizacija studentskih debata, obuka, radionica, seminara, javnih/stručnih rasprava

 • osposobljavanje zaposlenika organizacija civilnog društva za rad sa studentima u okviru programa društveno korisnog učenja te provedba programa društveno korisnog učenja u organizacijama civilnog društva

 • provedba informacijskih i komunikacijskih aktivnosti, kao i izrade nastavnih materijala s ciljem promocije rezultata programa društveno korisnog učenja

 • osposobljavanje studenata za primjenu stečenih znanja o potrebama i uslugama u lokalnoj zajednici kroz primjereni oblik njihovog usmjeravanja prema osmišljavanju društvenih inovacija

 • promidžba i vidljivost.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kn.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu potencijalni prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Krajnji rok za prijavu je 28. veljače 2017. godine.

Cjelovitu dokumentaciju preuzmite OVDJE. 

Galerija

Razvoj partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više