PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2016.

Ministarstvo turizma objavilo je Javni poziv srednjim strukovnim školama za jačanje kompetencija strukovnih zanimanja kroz izradu projekata za turizam

"PROMOCIJA  I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2016."

Javnim pozivom za izradu projekata u turizmu i za turizam, želi se utjecati na jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala, učenika srednjih strukovnih škola kroz:

 • podizanje razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru
 • međusektorsko gospodarsko povezivanje kroz obrazovni proces (IT-elektrotehnika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana,  zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.)
 • motiviranje mladih za rad u turizmu
 • osposobljavanje učenika za sagledavanje turističkog razvoja kroz destinacijski pristup
 • upoznavanje učenika s projektiranjem za EU fondove
 • upoznavanje učenika strukovnih škola iz drugih obrazovnih sektora s mogućnostima realizacije projekata u turizmu
 • povezivanje obrazovnih institucija i privatnog sektora
 • razvijanje projektnog načina razmišljanja kod učenika
 • razvijanje poduzetničkog duha kod učenika
 •  razvijanje timskog rada kod učenika

Prioriteti za dodjelu bespovratnih sredstava su projekti:

 • Koje prijavljuju najmanje dvije škole partneri iz različih obrazovnih sektora (npr. turizam i elektrotehnička škola i sl.)
 • koji su u skladu sa  Strategijom razvoja turizma RH do 2020.
 • koji uključuju konzultacije/suradnju s institucijama i dr. dionicima relevantnim za pripremu i provedbu projekta (komore, strukovne udruge, turističke zajednice, jedinice lokalne uprave, fakultete, institute,  gospodarske tvrtke – hoteli, turističke agencije i dr.) iz javnog, privatnog i civilnog sektora
 • koji su usklađeni sa 11 tematskih ciljeva za korištenje EU fondova u financijskoj perspektivi 2014-2020.
 • koji su usklađeni sa 5 temeljnih ciljeva strategije Europa 2020.
 • koji su usklađeni sa 3 vrste rasta definirane strategijom Europa 2020. (pametan, održiv i uključiv)

Ukupna planirana vrijednost javnog poziva  400.000,00 kn. Iznos zatraženih i odobrenih sredstava može biti najviše:

 • 20.000 kn ukoliko projekt prijavljuje 1 škola (prijavitelj)
 • 40.000 kn ukoliko se projekt prijavljuje u partnerstvu 2 ili više škola

Prijavitelj može prijaviti najviše jedan projekt. Prijavitelj  po pojedinom projektu može tražiti do 100% vrijednosti projekta

Prijavu na javni poziv mogu podnijeti:

- srednje strukovne i umjetničke škole (u daljnjem tekstu: Prijavitelj)

Obvezni uvjeti koje Prijavitelji moraju ispunjavati su slijedeći:

- da su pravodobno i u cijelosti ispunili ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli

  bespovratnih sredstava

- da su im osnivači Grad Zagreb, županija ili Republika Hrvatska

Svaka škola (prijavitelj i/ili partner) može prijaviti samo jednog  mentora na projektu.

Sredstva su namijenjena za:

 1. Novi turistički proizvod/i za jačanje ukupne konkurentnosti destinacije 
 2. Projekte nastale u suradnji s drugim obrazovnim sektorima u svrhu razvoja turizma IT-elektrotehnika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana,  zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.)
 3. Jačanje konkurentnosti ljudskih potencijala u suradnji s privatnim sektorom 
 4. Novi oblici promocije: branding, uvođenje IT komunikacijske tehnologije (korištenje društvenih mreža, internet i dr.), drugo
 5. Unapređenje procesa upravljanja destinacijom kroz:
 • povezivanje dionika u turizmu destinacije
 • klasteri
 • drugo

Prihvatljivi izravni troškovi:

 • troškovi naknade voditelju/profesoru-mentoru izrade projekta koji moraju biti zaposlenici škole u visini do 10% vrijednosti projekta
 • troškovi izrade projekta: nabava robe i usluga za neposrednu provedbu projekta (papir, punjenja za pisače, CD/DVD-i , namirnice i pića i dr.),
 • troškovi komunikacije (telefona, interneta,mobitela i sl.) za vrijeme izrade projekta u visini do 10% vrijednosti projekta
 • nabavka opreme nužna za izradu projekta u visini do 20% vrijednosti projekta,
 • putni troškovi za vrijeme provedbe projekta u visini do 10% vrijednosti projekta
 • troškovi promocije/vidljivosti projekta u visini do 5% vrijednosti projekta

Prihvatljiv neizravni trošak:

        -     trošak solemnizirane bjanko zadužnice

*bjanko zadužnicu dostavlja škola-nositelj projekta kao sredstvo osiguranja namjenskog korištenja sredstava za ukupnu ugovorenu vrijednost projekta

Rok za prijavu na Javni poziv je 20. travnja  2016. godine.

Ukoliko se prijava dostavlja osobno ili putem kurira mora se predati u urudžbeni ured najkasnije 20. travnja 2016. do 15,00 sati

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE. 

Galerija

PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM 2016.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više