Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

Svrha ovog poziva je održivo korištenje prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i/ili regionalnoj razini.

Predmet ovog poziva je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine, pri čemu projekti moraju biti usmjereni na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i/ili georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi: 

 1. najniži iznos 2.000.000 kuna
 2. najviši iznos 20.000.000 kuna.

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti:

 1. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima kojoj je osnivač jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave utvrđena člankom 130. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), ili
 2. Jedinica lokalne samouprave, ili
 3. Jedinica regionalne (područne) samouprave, ili
 4. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti za ulaganja u zaštićeno područje sukladno članku 235. Zakona o zaštiti prirode.

 

Ovim Pozivom dopušteni su sljedeći partneri:

 1. Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima utvrđene člankom 130. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13) i/ili,
 2. Jedinice lokalne samouprave i/ili,
 3. Jedinice regionalne (područne) samouprave i/ili,
 4. Organizacije civilnog društva i/ili,
 5. Uredi turističke zajednice i/ili,
 6. Regionalne razvojne agencije osnovane u skladu s člankom 24., stavak 3. Zakona o regionalnom razvoju (NN147/14).

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • priprema projektno tehničke – dokumentacije i studija
 • provedba projekta:
  -posjetiteljska infrastruktura i sadržaji;
  -pristupačnost i komunalni sadržaji;
  -edukacija i interpretacija;
  -promocija i vidljivost
 • upravljanje projektom


Poziv se objavljuje kao otvoreni postupak dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva, koji se pokreće trenutkom objave s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 5. ožujka 2017. godine, dok je dostava pojedinih projektnih prijedloga dozvoljena najranije od 6. prosinca 2016.

 

Više o ovom Pozivu pročitajte OVDJE. 

Galerija

Promicanje održivog razvoja prirodne baštine

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više