Projekti udruga za zaštitu okoliša i prirode

Pozivaju se sve udruge čiji programi rada obuhvaćaju zaštitu okoliša i/ili prirode da dostave svoje projekte/programe za 2015. radi moguće financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije. Rok za prijavu projekata je 05. travnja 2015. godine.

Pod pojmom projekti/programi iz područja zaštite okoliša i prirode podrazumijevaju se aktivnosti od javnog interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju.

Prioritetna područja zaštite prirode i okoliša za projekte/programe:

  • projekti/programi koji se odnose na popularizaciju očuvanja okoliša i prirode, odnosno edukaciju građana, osobito mladih, u području očuvanja mora, voda, obalnog prostora i drugih posebno vrijednih prostora od onečišćenja,
  • projekti/programi koji se odnose na očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti  Dubrovačko-neretvanske županije,
  • projekti/programi koji se odnose na unaprjeđivanje kakvoće okoliša urbanih i ruralnih sredina te na njihov održivi razvoj,
  • projekti/programi zaštite prirode i okoliša koji se realiziraju u suradnji sa stručnim, obrazovnim i znanstvenim institucijama i udruženjima.

Prednost u izboru imaju projekti/programi:

  • koji se dugoročno i uspješno provode,
  • koji trajno doprinose očuvanju prirode i okoliša te kvaliteti življenja šire zajednice,
  •  koje podnositelji projekata/programa provode u suradnji sa srodnim udrugama i drugim partnerima,
  • koji su sufinancirani od nacionalnih i međunarodnih institucija s nedostajućim sredstvima za vlastiti udio,
  • koji doprinose osvješćivanju i informiranosti javnosti putem javnih tribina, tiska, radio i TV emisija te drugih socijalnih medija (Internet stranice, društvene mreže).

Prijava projekata/programa mora sadržavati presliku Rješenja o registraciji udruge i eventualne izmjene o registraciji udruge te  popunjen OBRAZAC ZA PRIJAVU

Dokumenti

Galerija

Projekti udruga za zaštitu okoliša i prirode

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više