PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

INA– Industrija nafte, d.d. pokreće „Zeleni pojas“ – program koji se bavi pitanjima zašite okoliša i prirode, a u čijem je fokusu sufinanciranje projekata i uključivanje lokalne zajednice u aktivnosti poput uređenja zelenih površina, čišćenja podmorja, priobalja, jezera i rijeka, pošumljavanja, edukacije o ekologiji,  te drugih aktivnosti u području zašite okoliša i prirode.

Program je namijenjen organizacijama civilnog društva, javnim obrazovnim ustanovama (škole, vrtići, fakulteti), parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj.

Jedna organizacija može prijaviti najviše tri (3) projekta. 

CILJEVI PROGRAMA

 • Širenje svijesti o važnosti zaštite okoliša i prirode u suradnji s organizacijama civilnog društva i lokalnim zajednicama
 • Potaknuti angažman građana u aktivnostima zaštite okoliša i prirode
 • Ojačati svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode
 • Stvoriti blisku dugoročnu suradnju s lokalnim zajednicama i organizacijama
 • Vidljivija i efikasnija dugoročna podrška projektima zaštite okoliša i prirode

PODRUČJA AKTIVNOSTI PROJEKATA

 • Stvaranje ili sanacija zelenih površina sadnjom nove vegetacije i obnova postojeće
 • Čišćenje javnih površina, jezera, rijeka, mora uključujući i revitalizaciju morske obale
 • Briga o školskim vrtovima, voćnjacima i eko područjima i uređenje navedenih (stalci za bicikle, klupe, stolovi, skloništa, mostovi, info ploče, spremnici  za  odvojeni otpad)
 • Neformalne obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša i prirode namijenjene lokalnim zajednicama
 • Izložbe o zaštiti okoliša
 • Druge aktivnosti iz područja zaštite okoliša i prirode

Materijali za koje se mogu tražiti sredstva:

 • Izvorna stabla i druge biljke
 • Materijali potrebni za obrazovne aktivnosti o zaštiti okoliša i prirode
 • Boje (na elementima u javnim parkovima)
 • Pribor za čišćenje (grablje, motike, vreće za prikupljanje otpada)
 • Spremnici za prikupljanje otpada (kante za otpad / kontejneri za selektivno prikupljanje)
 • Namještaj za javne parkove (klupe, stolovi..)

UVJETI ZA PRUŽANJE PODRŠKE

 • Kandidati koji se prijavljuju za program moraju, financijski ili materijalno, pridonijeti 20% od ukupnog proračuna namijenjenog za projekt  
 • Ukoliko za prijavljeni projekt udruga dobiva sredstva iz drugih izvora, obvezno mora navesti izvore i primljene iznose.
 • Projekti koje organizacija prijavljuje sukladni su ciljevima i zadaćama iz područja zaštite okoliša i prirode, a koji su utvrđeni statutom organizacije
 • Projekt mora biti završen u roku od 6 mjeseci od odobrenja sredstava
 • Područje projekta mora biti otvoreno za javnost
 • Javnost, odnosno članovi lokalne zajednice moraju biti uključeni u projekt

Maksimalni mogući iznos po projektu iznosi 30.000 kuna.

OSNOVNI KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA

 • Pripremljenost i kvaliteta projekta
 • Stupanj povoljnog utjecaja na okoliš
 • Jasno definirana područja kojima bi se dala podrška poput parkova, igrališta, škola, vrtova, močvarnih područja, turističkih staza, vidikovaca, „zelenih odmorišta“ sa jasno određenim potrebnim aktivnostima kao što su izrada i obnova elemenata na odabranim područjima.
 • Financijska sposobnost korisnika sredstava
 • Mogućnost realizacije projekta putem zajedničkih akcija u suradnji s Ininim klubom volontera

Rok za prijavu je 13. svibnja 2016. godine.

Detaljnije informacije o natječaju možete vidjeti OVDJE.

Galerija

PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više