PROJEKTI PODRŠKE INSTITUCIONALNOM I ORGANIZACIJSKOM RAZVOJU UDRUGA TE ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA, SUSRETA, NATJECANJA, PRIREDBI I SL. U 2018.

Dubrovačko-neretvanska županija raspisuje Javni poziv za projekte podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga te organizacija manifestacija, susreta, natjecanja, priredbi i sl. u 2018. godini. 

Predmet Javnog poziva:

  • podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Županije, 
  • donacije i sponzorstva, 
  • jednodnevne i višednevne manifestacije (obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica) 
  • organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično

Korisnici županijskih sredstava su Udruge građana.

Najviši ukupni godišnji iznos sufinanciranja za tekuću godinu koju Korisnik može ostvariti po projektu odnosno aktivnosti je 20. 000,00 kuna, najmanji iznos je 1.000,00 kuna.

Kriteriji za dodjelu sredstava sufinanciranja.

  • Značaj programa za Dubrovačko-neretvansku županiju
  • Uključenost drugih institucija i subjekata u provedbi projekta
  • Koristi od projekta/aktivnosti za širu zajednicu

 

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. studenog 2018. godine.

 

Detaljnije o Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE. 

Galerija

PROJEKTI PODRŠKE INSTITUCIONALNOM I ORGANIZACIJSKOM RAZVOJU UDRUGA TE ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA, SUSRETA, NATJECANJA, PRIREDBI I SL. U 2018.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više