Projekti podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga te organizacija manifestacija, susreta, natjecanja, priredbi i sl. u 2016.

Dubrovačko-neretvanska županija raspisuje Javni poziv za projekte podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga te organizacija manifestacija, susreta, natjecanja, priredbi i sl. u 2016. godini. 

Predmet Javnog poziva:

  • podrška institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Županije, 
  • donacije i sponzorstva, 
  • jednodnevne i višednevne manifestacije (obilježavanje značajnih datuma i važnih obljetnica 
  • organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično)

Korisnici županijskih sredstava su Udruge građana.

Najviši ukupni godišnji iznos sufinanciranja za tekuću godinu koju Korisnik može ostvariti po projektu odnosno aktivnosti je 20. 000,00 kuna, a najmanji iznos je 1.000,00 kuna.

Sredstva za sufinanciranje navedenih aktivnosti osigurana su u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu, a iznose 450.000,00 kn.

Kriteriji za dodjelu sredstava sufinanciranja.

  • Značaj programa za Dubrovačko-neretvansku županiju
  • Uključenost drugih institucija i subjekata u provedbi projekta
  • Koristi od projekta/aktivnosti za širu zajednicu

Detaljnije o Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.

Galerija

Projekti podrške institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga te organizacija manifestacija, susreta, natjecanja, priredbi i sl. u 2016.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više