Programi i projekti resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je Poziv za prijavu projekata i programa udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika.

Prijavitelji su udruge. 

Opći cilj Poziva:

  • pridonijeti provedbom projekata i programa resocijalizaciji i rehabilitaciji ovisnika.

Posebni ciljevi Poziva:

  • poticati provedbu projekata resocijalizacije i programa psihosocijalne rehabilitacije ovisnika i osnažiti partnerstva udruga i ostalih lokalnih dionika u razvoju radno-socijalnih vještina, programa obrazovanja i zapošljavanja te uključivanja liječenih ovisnika u različite kulturne, sportske i edukativne aktivnosti.

Poziv za prijavu projekata i programa udruga u području resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika podijeljen je na dva zasebna prioritetna područja:

Prioriteti unutar projektnog financiranja (trajanje provedbe od 6 do 12 mjeseci) su:

  1. Resocijalizacija ovisnika

aProjekti s ciljem rješavanja stambenih i drugih pitanja liječenih ovisnika kao što su: osnivanje stambenih zajednica za ovisnike koji se nakon završene rehabilitacije ili odsluženja kazne zatvora nemaju gdje vratiti zbog obiteljskih i socijalnih razloga, pomoć u rješavanju stambenih pitanja, rad s obitelji ovisnika o drogama radi olakšanog povratka u obitelj i društvenu sredinu, projekte resocijalizacije uz mogućnost posttretmanskog/poslijepenalnog smještaja, dnevni i poludnevni boravak, socio-ekonomske intervencije za ovisnike beskućnike kao što su usluge prehrane, održavanje osobne higijene, organiziranje zdravstvenih pregleda, socijalnih usluga i slično.

b) Projekti pomoći u prekvalifikaciji, doškolovanju i pronalaženju zaposlenja liječenim ovisnicima kao što su; organiziranje različitih tečajeva i strukovne izobrazbe, organiziranje doškolovanja i prekvalifikacije samostalno i u suradnji s javnim ustanovama ovlaštenim za izdavanje certifikata, zapošljavanje i organiziranje različitih oblika pomoći pri zapošljavanju rehabilitiranih ovisnika, kao što su organiziranje savjetovanja vezanih za ostvarivanje prava na zapošljavanje, prekvalifikaciju i doškolovanje, aktivnosti s ciljem senzibiliziranja javnosti za zapošljavanje rehabilitiranih ovisnika (okrugli stolovi, seminari i sl.).

 

Prioriteti unutar programskog financiranja (trajanje provedbe 36 mjeseci) su:

2.    rehabilitacija/tretman u terapijskim zajednicama

a) Programi psihosocijalne rehabilitacije ovisnika u terapijskim i stambenim zajednicama što uključuje programe individualnog i grupnog savjetodavnog rada s ovisnicima i njihovim obiteljima, programe odvikavanja i rehabilitacije ovisnika o drogama, radnu terapiju, psihoterapijski rad, grupe samopomoći, motivacijski intervju, psihoedukacija, prevencija relapsa, trening vještina individualni ili grupni i druge oblike psihosocijalne pomoći ovisnicima u okviru navedenih ustanova.

 

Za prioritetno područje 1. Resocijalizacija ovisnika - najmanji iznos koji će se dodijeliti putem Poziva za pojedini projekt je 50.000,00 kuna, a najveći iznos koji će se dodijeliti putem Poziva je 150.000,00 kuna.

Za prioritetno područje 2. rehabilitacija/tretman u terapijskim zajednicama - najmanji iznos koji će se dodijeliti putem Poziva za svaku godinu provedbe trogodišnjeg programa je 150.000,00 kuna, a najveći iznos koji će se dodijeliti je 250.000,00 kuna.

 

Udruga može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta/programa. 

Prijavitelj na ovaj Poziv može uputiti najviše dvije prijave, za svako prioritetno područje po jednu prijavu.

Rok za podnošenje prijave na Poziv je do 23. srpnja 2016. godine, odnosno, do 15:00 sati istog dana ukoliko se radi o osobnoj dostavi ili putem dostavljača.

Više o ovom Pozivu možete pročitati OVDJE. 

Galerija

Programi i projekti resocijalizacije i rehabilitacije ovisnika

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više