Pristupačnost objektima osoba s invaliditetom

Ministarstvo branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. godini na području Republike Hrvatske.

Građevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2016. godini jesu: 

 • građevine javne i poslovne namjene,
 • njezin dio ili oprema: rampa, stubište, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2016. godine. 

Zahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju slijedeće uvjete: 

 • djeluju na području Republike Hrvatske 
 • provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice. 

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz koji je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Preslika Odluke o prilagodbi građevine, njezinog dijela ili opreme ili drugog odgovarajućeg dokumenta,
 2. Idejni projekt, tehnička rješenja sukladno članku 55., 56., i 57. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13),
 3. Preslika žiro računa jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 4. Vlasnički list,
 5. Troškovnik radova s upisanim jediničnim cijenama za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijeli objekt, na osnovu kojeg je ili će biti sklopljen ugovor o izvođenju radova s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno procjena troškova gradnje potpisana od strane ovlaštenog projektanta za navedeni objekt, njezin dio ili opremu,
 6. Dozvola nadležnog Ureda za graditeljstvo i rješenje o uvjetima gradnje ili drugi odgovarajući dokument, izdan od nadležnog upravnog tijela velikog grada, Grada Zagreba i županije nadležno za upravne poslove graditeljstva, na osnovu kojeg se smije pristupiti građenju/prilagodbi,
 7. Prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture ukoliko se izvodi prilagodba građevine zaštićenog kulturnog dobra,
 8. Fotografija objekta i mjesta izvođenja radova prilagodbe na objektu.

Javni poziv ostaje otvoren do 13. svibnja 2016. godine.

Više informacija o javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.

Galerija

Pristupačnost objektima osoba s invaliditetom

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više