Primijenjena istraživanja u pčelarstvu

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi Javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu. Ovom mjerom financiraju se projekti primijenjenih istraživanja u pčelarstvu. 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju znanstveno-istraživačke institucije.

Prihvatljivi troškovi su oni koji nastanu u razdoblju od odobrenja projekta do 31. srpnja 2016. godine, a u cijelosti su potrebni za izvođenje projekta i evidentirani u poslovnim knjigama koje se vode tijekom razdoblja trajanja projekta. Znanstveno-istraživačka institucija je obvezna dovršiti projekt i dostaviti Agenciji za plaćanja Zahtjev za isplatu sredstava do 31. srpnja 2016. godine. 

Prijava se dostavlja u jednom primjerku, isključivo u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom podnositelja zahtjeva napisanom na poleđini, isključivo preporučenom poštom s povratnicom, s točno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta i sekunda) slanja na adresu ili osobno na prijemnom odjelu (pisarnica) Agencije. Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog natječaja za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u  pčelarstvu na internetskoj stranici Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

Detaljne informacije možete vidjeti OVDJE  

Galerija

Primijenjena istraživanja u pčelarstvu

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više