Prijava projekata usmjerenih mladima

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2017. godinu kojim poziva udruge mladih i za mlade te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da sukladno Pozivu prijave projekte koji doprinose podizanju kvalitete života mladih.

Opći cilj Poziva je osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u svrhu podizanja kvalitete života mladih.

Prioriteti za dodjelu sredstava su:

A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu,

A.2. Lokalni info-centri i

A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade

Za financiranje projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 3.800.000,00 kuna.

 

Po prioritetnim područjima:

A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu planirana vrijednost je 2.133.000,00 kuna.

Najmanji iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 50.000,00 kuna.

Najveći iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 150.000,00 kuna.

 

A.2. Lokalni info-centri za mlade planirana vrijednost je 1.000.000,00 kuna.

Najmanji iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 50.000,00 kuna.

Najveći iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 120.000,00 kuna.

 

A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade planirana vrijednost je 667.000,00 kuna.

Najmanji iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 40.000,00 kuna.

Najveći iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 70.000,00 kuna.

 

Prihvatljivi prijavitelji su udruge te jedinice lokalne samouprave. 

Rok za podnošenje prijava je trideset (30) dana od dana objavljivanja Poziva na internetskoj stranici Ministarstva, odnosno do 21. srpnja 2017. godine.

Više o ovom pozivu možete pročitati OVDJE. 

Galerija

Prijava projekata usmjerenih mladima

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više