Prijava projekata na komunalnoj infrastrukturi u DNŽ

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je javni poziv za prijavu projekata na komunalnoj infrastrukturi na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Pravo na podnošenje prijave imaju svi gradovi i općine na području Dubrovačko-neretvanske-županije.

 

Kriteriji za raspodjelu i odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije su sljedeći:

- žurnost investicijskog zahvata odnosno pribavljanja projektne dokumentacije,

- uloga i značaj investicijskog zahvata u funkciji komunalnog ili vodnog gospodarstva u cjelini, a posebice značaj komunalnog zahvata za jedinicu lokalne samouprave u smislu njenih osnovnih funkcija,

- značaj komunalnih građevina u jedinici lokalne samouprave na čijem se području investicijski projekt odnosi,

- visina učešća grada/općine u financiranju,

- ekonomski i dohodovni značaj investicije

 

Ukupna sredstva koja se mogu dodijeliti putem ovog poziva iznosi 200.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijave je 7. rujna 2016. godine.

 

Više o ovom Pozivu možete pročitati OVDJE. 

Galerija

Prijava projekata na komunalnoj infrastrukturi u DNŽ

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više