Prijava projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi DNŽ

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske županije objavilo je Javni poziv za podnošenje prijave za za financiranje programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u 2018. godini

U okviru Javnog poziva, podržati će se programi/projekti koji djeluju u području zdravstva i socijalne skrbi u sljedećim prioritetnim područjima:

1. Skrb o odraslim osobama s psihosocijalnim smetnjama/mentalnim oštećenjima,

2. Unapređenje kvalitete života djece i mladih s teškoćama u razvoju i s problemima ovisnosti,

3. Unapređenje kvalitete života starijih i nemoćnih osoba,

4. Unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom.

 

Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 5.000,00 kuna. Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program/projekt je 15.000,00 kuna. 

Na ovaj Javni poziv mogu se javiti udruge i druge organizacije civilnog društva (zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti), a koje zadovoljavaju navedene kriterije u dokumentaciji Poziva. 

Rok za podnošenje prijava je 30 dana nakon objave na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije (23.siječnja).

 

Poziv i kompletnu dokumentaciju možete pročitati na mrežnim stranicama DNŽ.

Galerija

Prijava projekata iz područja zdravstva i socijalne skrbi DNŽ

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više