Predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2017. godinu

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske je objavilo Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Od interesa za Republiku Hrvatsku smatrat će se programi i projekti koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog, razvoj civilnoga društva, koji su stručno utemeljeni, visoke razine kvalitete, ekonomični, profilirani u odnosu na osnovnu djelatnost organizatora te oni koji se odvijaju kontinuirano.

Pravo podnošenja programa na temelju Poziva imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine. 

Uvršteni programi su:
 
-  institucionalne potpore (redovite djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi;
-  dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti;
-  glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti;
-  kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog);
-  vizualnih umjetnosti, likovnih monografija, dizajna i arhitekture;
-  inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi;
-  knjižnične djelatnosti;
-  potpore izdavanju knjiga;
-  izdavanja časopisa i elektroničkih publikacija;
-  književnih manifestacija i nastupa na sajmovima knjiga;
-  književnih programa u knjižarama;
-  arhivske djelatnosti;
-  muzejsko-galerijske djelatnosti;
-  zaštite i očuvanja arheološke baštine;
-  zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara;
-  zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara;
-  zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara;
-  digitalizacije u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
-  međunarodne kulturne suradnje;
-  izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture;
-  nabave informatičke opreme.

Zbog posebne dinamike planiranja međunarodne suradnje prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka: od 27. lipnja do 26. kolovoza 2016. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2017. godine. Sve prijave poslane izvan navedenih rokova neće biti uzete u razmatranje.


Rok za podnošenje prijava jest od 27. lipnja do 26. kolovoza 2016. godine.

Više o ovom Pozivu možete pročitati OVDJE. 

Galerija

Predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2017. godinu

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više