Predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije

Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport, objavljuje Poziv za predlaganje Programa potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije 2017. godine. 

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije osiguravaju se sredstva za Javne potrebe u kulturi, a to su djelatnosti u kulturi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Županiju, a koje Dubrovačko-neretvanska županija utvrdi kao takve i one koje su utvrđene Zakonom ili posebnim propisima, a osobito:

 • knjiga,

 • nakladništvo,

 • likovna umjetnost,

 • glazbena,

 • scenska,

 • dramska umjetnost,

 • film i kinematografija,

 • kulturno umjetnički amaterizam,

 • nove medijske kulture,

 • međunarodna kulturna suradnja i

 • europske integracije.

 

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj Poziv imaju udruge i ustanove u kulturi, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije,  pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost kulture i imaju sjedište u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, te jedinice lokalne samouprave.

Svaki predlagatelj može prijaviti najviše 3 programa/projekta po području iz točke  I. ovog Poziva.

Poziv je otvoren od 14. veljače do 15. ožujka 2017. godine.

Više o ovom Pozivu pročitajte OVDJE. 

 

Galerija

 Predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više