Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Interreg IPA program

Upravljačko tijelo, Agencija za regionalni razvoj RH, objavljuje

1. poziv na dostavu projektnih prijedloga za Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020.

Opći cilj ovog programa je jačanje socijalnog, gospodarskog i teritorijalnog razvoja programskog područja kroz provedbu zajedničkih djelovanja u području zdravstva i socijalne skrbi, zaštite okoliša i održive energije, razvoja održivog turizma i jačanje konkurentnosti i poslovnog okruženja.

Ukupni proračun programa za razdoblje 2014-2020 iznosi 67.241.552,00 eura od čega je EU sredstava 85% u iznosu od 57.155.316,00 eura, a ostalih 15% sredstava predstavljaju nacionalna sredstva u iznosu od 10.086.236,00 eura.

1. Poziv za prijavu projektnih prijedloga pokriva proračun za godine 2015, 2016 i 2017. Ukupna raspoloživa sredstava u okviru 1. Poziva za prioritetne osi 1, 2, 3 i 4 za te godine je 25.016.349,00 eura od čega je 21.263.897 eura sufinancira EU, a preostalih 3.752.452 eura se sufinanciraju iz nacionalnih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su:

 • Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela / institucije (primjerice, instituti, razvojne agencije i slično);
 • Nevladine organizacije (na primjer, građani udruge, razvojne agencije, lokalne akcijske grupe, komore, stručne udruge);
 • Obrazovne institucije (primjerice sveučilišta, fakulteta i otvorenih učilišta, za odrasle obrazovnim ustanovama, osnovnim i srednjim školama);
 • Lokalne i regionalne vlasti;
 • Institucije za podršku poslovanju;
 • Organizacije za pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga;
 • Javne neprofitne organizacije, uključujući institute, sveučilišta, fakultete;
 • Međunarodne organizacije koje djeluju u okviru nacionalnog prava jedne od zemalja sudionica ili po međunarodnom pravu pod uvjetom da je međunarodna organizacija ispunjava programske i nacionalne zahtjeve.

Partnerstvo se mora sastojati od najmanje dva te najviše 6 partnera uključujući i vodećeg partnera iz država sudionica. Glavni Podnositelj zahtjeva mora biti registriran najmanje 12 mjeseci prije isteka roka za podnošenje prijava.

Program se sastoji od sljedeće 4 Prioritetne osi :

Prioritetna os 1 - "Poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu i sektoru socijalne skrbi"

- ima za cilj doprinijeti poboljšanju javnog zdravlja i socijalne skrbi poboljšanjem dostupnosti i učinkovitosti javnog zdravstva i socijalne skrbi i ustanova.

Prioritetna os 2 - "Zaštita okoliša i prirode, poboljšanje prevencije rizika i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti"

- ima za cilj jačanje korištenja obnovljivih izvora energije čime se poboljšava energetska učinkovitost te

- promicanje i poboljšanje zaštite okoliša i prirode putem zaštite prirodnih resursa i sustava upravljanja za sprječavanje rizika

Prioritetna os 3 - "Doprinos razvoju turizma i očuvanju kulturne i prirodne baštine"

- ima za cilj daljnji razvoj i diversifikaciju postojećih turističkih potencijala programskog područja uz istovremeno korištenje i zaštitu prirodne i kulturne baštine na održiv način.

Prioritetna os 4 - "Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području"

- rješava glavne izazove i potrebe kada se radi o poboljšanju konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području kroz provedbu prekograničnih aktivnosti poslovne podrške s ciljem jačanja suradnje između poslovnih potpornih institucija, obrazovanja i istraživačkih organizacija, klastera i poduzetnika s ciljem razvoja novih proizvoda / usluga / patenata / zaštitnih znakova u programskom području.

Prioritetna os 1:

 • Najniži mogući iznos potpore: 400.000,00 EUR
 • Najviši mogući iznos potpore: 1.000.000,00 EUR

Prioritetna os 2:

 • Najniži mogući iznos potpore: 400.000,00 EUR
 • Najviši mogući iznos potpore: 2.000.000,00 EUR

Prioritetna os 3:

 • Najniži mogući iznos potpore: 400.000,00 EUR
 • Najviši mogući iznos potpore: 2.000.000,00 EUR

Prioritetna os 4:

 • Najniži mogući iznos potpore: 400.000,00 EUR
 • Najviši mogući iznos potpore: 1.500.000,00 EUR

Planirani rok provedbi operacija / projekta ne smije biti kraći od 18 mjeseci te duži od 30 mjeseci.

Rok za dostavu projektnih prijedloga putem elektronskog sustava za praćenje (electronic Monitoring System) je do 10. lipnja 2016. godine u 15:00h.

Svi potrebni detalji o prvom pozivu na dostavu projektnih prijedloga te prijavni paket nalaze se na službenoj stranici Programa: http://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/.

Dokumenti

Galerija

Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Interreg IPA program

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više