Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

Svrha (cilj) Poziva

Svrha (cilj) Poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera.

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz EFRR-a koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 350.000,00 kuna,
  • najviši iznos 20.000.000,00 kuna.

Maksimalni intenzitet potpore EFRR iznosi id 45% do 85% prihvatljivih troškova, ovisno o kategoriji aktivnosti za koju se dodjeljuje potpora i veličine poduzeća.

Prihvatljivi prijavitelji

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva mogu biti mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda.

U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33. 

Prihvatljive aktivnosti

  • Aktivnost pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije​,
  • Aktivnosti energetske obnove,
  • Upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost.

Podnošenje projektnih prijedloga

  • Najranije od 10.11.2017. godine,
  • Najkasnije do 17.1.2018. godine.

Sažetku poziva i projektnoj dokumentaciji možete pristupiti putem linka.

Galerija

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više