POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2016. godini.


Prihvatljivi korisnici su mikro, mala ili srednja poduzeća.

Sredstva su namjenska i nepovratna, a potpore će se dodjeljivati za sufinanciranja ulaganja u:

a) proizvodnu tehnologiju,
b) primjenu i poboljšanje informacijske i komunikacijske tehnologije te za
c) nastupe na sajmovima i izložbama.

Rok za podnošenje prijave na Natječaj je 26.kolovoza 2016. godine.

 

Više o ovom Natječaju pročitajte OVDJE. 

Galerija

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA POTICANJE RAZVOJA PRERADE DRVA I PROIZVODNJE NAMJEŠTAJA

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više