Potpora za zaštitu naziva proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Natječaj za dodjelu potpore male vrijednosti iz Programa "Potpora skupinama proizvođača za izradu Specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti,  oznakom zemljopisnog podrijetla ili kao zajamčeno tradicionalni specijalitet" u 2017. godini.
 
Specifikacija proizvoda je temeljni dokument na osnovi kojega proizvod sa zaštićenom oznakom proizvode svi postojeći proizvođači te koji će koristiti i svaki novi proizvođač koji želi proizvoditi odnosno stavljati na tržište proizvod na koji se specifikacija odnosi.

Sredstva za realizaciju Programa u iznosu od 691.125,00 kuna osigurana su u Državnom proračunu za 2017. godinu, u okviru proračunske pozicije Ministarstva poljoprivrede.
 
Tekst Programa možete naći ovdje, kao i tekst Natječaja, te Upute za podnositelje prijave na Natječaj.
 
* Rok za predaju zahtjeva za potporu je 28. kolovoza 2017.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

 

 

Galerija

Potpora za zaštitu naziva proizvoda

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više