Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Opći cilj Poziva:

Razvoj potencijala darovitih učenika u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima.

Specifični cilj Poziva:

Jačanje kapaciteta odgojno-obrazovnih ustanova u području identifikacije i podrške obrazovanju darovitih učenika

 

Prijavitelji: Jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, osnovne i srednje škole u partnerstvu s ostalim jedinicama lokalne samouprave, jedinicama regionalne (područne) samouprave, osnovnim ili srednjim školama, visokim učilištima, znanstvenim organizacijama, udrugama, zadrugama, trgovačkim društvima te javnim institucijama odgovornima za razvoj i provedbu obrazovnih politika.

 

 

Provedbom operacije „Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini“ osigurat će se stvaranje i razvoj ustanova i ljudskih resursa koji potiču i omogućavaju cjelovit intelektualni te socio-emocionalni razvoj darovitih, poboljšat će se razvoj potencijala darovitih učenika kroz omogućavanje (rane) identifikacije darovitih u odgojno-obrazovnim ustanovama, njihovo individualizirano poučavanje i učenje tako da ono odgovara njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, i to uvođenjem diversificiranih i fleksibilnih metoda i oblika rada koji se daju prilagoditi darovitim učenicima. Također, budući da učinkovit sustav podrške darovitoj djeci i učenicima zahtijeva i ekipirane timove u odgojno-obrazovnim ustanovama koji su sastavljeni od adekvatno osposobljenih ravnatelja, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika (psihologa, pedagoga), predviđa se nadogradnja u njihovom kontinuiranom profesionalnom razvoju.

 

Ukupna raspoloživa sredstava za ovaj Poziv iznose 10.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu je 400.000,00 HRK dok je najveći iznos po pojedinom projektu 1.000.000,00 HRK.

Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

Rok dostave projektnih prijava je do 12. prosinca 2016. godine.

Više o ovom Pozivu pročitajte OVDJE. 

Galerija

Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više