Poticanje male brodogradnje

Dubrovačko-neretvanska županija objavljuje Javni natječaj za poticanje male brodogradnje za 2015. godinu.

Sredstva su bespovratna i dodjeljuju se kao subvencija trgovačkim društvima i poduzetnicima fizičkim osobama koje ostvaruju dohodak od obrta i s obrtom izjednačenim djelatnostima.

Bespovratna namjenska sredstva pomoći sektoru male brodogradnje dodjeljuju se za  projekte početnog ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu.

Korisnici potpore su:

  • Trgovačka društva sa sjedištem u Dubrovačko-neretvanskoj županiji čija je osnovna djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje prema NKD 2007 (NN 58/07) za područje NKD 30.11 gradnja brodova i plutajućih objekata,30.12 gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca, i 33.15; popravak i održavanje brodova i čamaca.
  • Poduzetnici, fizičke osobe koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, čija je osnovna djelatnost definirana djelatnostima proizvodnje u području 30.11 gradnja brodova i plutajućih objekata,30.12 gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca, i 33.15; popravak i održavanje brodova i čamaca prema NKD 2007.

Gore navedeni korisnici mogu dobiti potporu za modernizaciju tehnološkog procesa koja se odnosi na ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema) u cilju poboljšanja kvalitete i povećanje opsega proizvodnje. Za utvrđivanje opravdanih troškova potrebno je priložiti preslike ponuda/računa ili sklopljene ugovore za nabavku opreme koji se odnose na razdoblje od 01.rujna do 15. prosinca 2015. god.

Potpore se mogu odobriti i trgovačkim društvima i obrtima  koji imaju registrirano sjedište na području Dubrovačko-neretvanske županije i namjeravaju graditi, grade, rekonstruiraju ili prenamjenjuju svoja plovila u brodogradilištima na području Dubrovačko-neretvanske županije ili nabavljaju opremu za svoja plovila koja je proizvedena na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Potpora se isplaćuje nakon izvedenih radova ili nabavke opreme, a za utvrđivanje visine potpore potrebno je priložiti preslike ugovora s izvođačem radova odnosno račune za nabavku opreme ili izvedene radove u navedenom razdoblju. Za ugrađenu opremu potrebno je predočiti dokaze da je ista proizvedena na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Kako bi se osiguralo održivo i zdravo ulaganje vlastiti financijski doprinos korisnika potpore mora iznositi najmanje 30% opravdanih troškova i to iz vlastitih sredstava ili iz nekih drugih izvora financiranja, a koja ne sadrže bilo koji oblik  potpore.

Potpore će se dodjeljivati po sljedećim kriterijima:

  • Za izvedene radove ili nabavku opreme ili ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje u vrijednosti iznad 1.000.000,00 kn potpora može iznositi do 50.000,00 kn
  • Za izvedene radove ili nabavku opreme ili ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje u vrijednosti između 500.000,00 kn - 1.000.000,00 kn potpora može iznositi do 35.000,00 kn
  • Za izvedene radove ili nabavku opreme ili ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje u vrijednosti između 100.000,00 kn - 500.000,00 kn potpora može iznositi do 20.000,00 kn
  • Za izvedene radove ili nabavku opreme ili ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje u vrijednosti između 20.000,00 kn - 100.000,00 kn potpora može iznositi do 8.000,00 kn

Rok za podnošenje prijava na natječaj je do 15. prosinca. 2015. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.

Dokumentaciju potrebnu za natječaj možete vidjeti OVDJE.

 

 

Galerija

Poticanje male brodogradnje

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više