Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima

DNŽ u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, raspisuje javni natječaj za prikupljanje ponuda fizičkih osoba za subvencioniranje projekta „Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. godinu“.

Predmet ovog Natječaja je subvencioniranje provedbe mjera povećanja korištenja obnovljivih izvora energije (u daljnjem tekstu: sustavi OIE) na području Dubrovačko-neretvanske županije. Pravo na korištenje nepovratnih novčanih sredstava (u daljnem tekstu: subvencije) Fonda za  zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) i Županije može ostvariti fizička osoba na postojećoj obiteljskoj kući koja je u njenom osobnom vlasništvu ili u  vlasništvu članova njene uže obitelji.

Postojeća obiteljska kuća u smislu ovog Natječaja je postojeća građevina:

- u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju,

- s najviše dvije stambene jedinice (u daljnjem tekstu: kućanstva),

- izgrađena na zasebnoj građevnoj čestici,

- građevinske bruto površine do 400 m2

Ovim natječajem subvencionirat će se ugradnja sljedećih sustava OIE:

- sunčani toplinski pretvarači (kolektori) za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu potrošne tople vode i grijanje,

kotlovski sustavi na biomasu za centralno grijanje (kotlovi na drvnu sječku, pelete i pirolitički kotlovi).

Podnositelj prijave može ostvariti pravo na korištenje subvencije za svaki sustav OIE  pojedinačno ili za oba sustava kumulativno. Troškovi ugradnje sustava OIE u kućanstvima prihvatljivi su od dana provedenog terenskog  pregleda točnosti prijavljenih početnih/zatečenih stanja obiteljskih kuća. Navedeni terenski  pregled kojeg provodi Županija obaviti će se prije nego što se pokrene postupak ocjenjivanja  zahtjeva Podnositelja prijave.

Troškovi ugradnje sustava OIE, subvencionirat će se u iznosu od 55,81% nepovratnih  sredstava, odnosno do maksimalnog iznosa od  16.744,00 kn po sustavu OIE ili do 33.448,00  kn, ako Podnositelj prijave podnese zahtjev za sufinanciranje oba sustava OIE. Natječajem se planira dodijeliti 45 subvencija. Ukupan broj sufinanciranih kućanstava može  se promijeniti sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.

Rok za prijavu na natječaj je 29.08.2014.

Detaljne upute za prijavu na natječaj, Prijavni obrazac te Pravilnik za provedbu programa Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2014.godinu možete pronaći ovdje .

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više