Poticanje društvenog poduzetništva

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Poticanje društvenog poduzetništva”.

Cilj poziva na dostavu projektnih prijedloga je promicanje društvenog poduzetništva u cilju poticanja i osiguranja kapaciteta postojećih i budućih društvenih poduzetnika.

Specifični ciljevi:

  1. Unaprijediti znanja i vještine zaposlenika postojećih i novih društvenih poduzeća putem specijaliziranih oblika osposobljavanja i obrazovanja;

  2. Poticati razvoj poslovanja postojećih i novih društvenih poduzeća;

  3. Povećati vidljivost društvenog poduzetništva putem informiranja javnosti i umrežavanja dionika

Prihvatljive aktivnosti su:

- Upravljanje projektom i administracija

- Razvoj poslovnih ideja i planova za nova društvena poduzeća/društvene poduzetnike

- Jačanje kapaciteta zaposlenika

- Unapređenje i stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina skupina u nepovoljnom položaju na tržištu rada

- Osmišljavanje i provedba informativnih aktivnosti u području društvenog poduzetništva

- Razmjena znanja i iskustava između postojećih društvenih poduzeća u RH i zemljama EU

- Promidžba i vidljivost

 

Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Zadruge

Prijavitelj mora djelovati kao društveni poduzetnik, odnosno ispunjavati kriterij br. 2 propisanih kriterija za društvene poduzetnike definiran Strategijom razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.-2020, (SDP) koji glasi;

Društveni poduzetnik obavlja djelatnost proizvodnje i prometa roba, pružanja usluga ili obavlja umjetničku djelatnost kojom se ostvaruje prihod na tržištu, te koja ima povoljan utjecaj na okoliš, doprinosi unapređenju razvoja lokalne zajednice i društva u cjelini.

Prijavitelj koji u trenutku prijave ne djeluje kao društveni poduzetnik, ali provedbom projekta planira postati društveni poduzetnik ili obavljati gospodarsku djelatnost prema gore navedenom kriteriju br.2 definiranom SDP-om,  za društvenog poduzetnika, mora ispunjavati sljedeće uvjete: biti pravna osoba privatnog prava – zadruga, udruga, zaklada, koja obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj te isto ima utvrđeno u svojem temeljnom aktu.

 

Najniža vrijednost potpore iznosi 400.000,00 HRK, a najviša 800.000,00 HRK po pojedinom projektu.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje teći od 1. srpnja 2016. godine i traje do 2. rujna 2016. godine.

 

NOVO: ROK PRODUŽEN DO 23.9.2016.!

Više o ovom Pozivu možete pročitati OVDJE. 

 

Galerija

Poticanje društvenog poduzetništva

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više