Podrška obitelji i zaštiti prava djece

Ministarstvo socijalne politike i mladih poziva udruge koje su usmjerene podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece da se prijave za financijsku potporu projektima i programima koji doprinose podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece. 

Udruge mogu prijaviti projekte i programe na sljedeća prioritetna područja i aktivnosti:

1.  PROMICANJE I ZAŠTITA PRAVA DJECE

  1. Projekti usmjereni promicanju dječje participacije odnosno njihovom aktivnom sudjelovanju u lokalnoj zajednici.
  2. Projekti usmjereni zaštiti prava i/ili senzibilizaciji javnosti o osjetljivim skupinama djece – djeci bez pratnje, djeci žrtvama trgovanja ljudima, djeci čiji su roditelji u zatvoru i djeci koja prose.

2.  PODRŠKA OBITELJI

  1. Projekti usmjereni potpori jednoroditeljskim obiteljima.
  2. Projekti usmjereni jačanju roditeljskih kompetencija.
  3. Projekti usmjereni poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivniju roditeljsku ulogu.

3. PODRŠKA POSVOJITELJIMA I RAZVOJ UDOMITELJSTVA

  • Trogodišnji programi usmjereni podršci posvojiteljima:
  1. Programi usmjereni unapređenju kompetencija stručnih radnika centara za socijalnu skrb i domova za djecu u području posvojenja djeteta.
  2. Programi usmjereni edukacijama potencijalnih posvojitelja i podrška posvojiteljima nakon zasnovanog posvojenja djeteta.

Trogodišnji programi usmjereni razvoju udomiteljstva:

  1. Programi usmjereni promociji udomiteljstva za djecu od strane udruga udomitelja za djecu (održavanjem javnih tribina, predavanja, okruglih stolova, istupima u lokalnim medijima, tiskanjem i distribucijom promidžbenih materijala, suradnjom s jedinicama područne i lokalne samouprave, centrima za pružanje usluga u zajednici, domovima i nadležnim centrima za socijalnu skrb te drugim aktivnostima).
  2. Programi usmjereni podršci udomiteljima u području udomiteljstva za djecu - rad s djecom u riziku za razvoj i s problemima u ponašanju i teškoćama u učenju, rad s djecom s teškoćama u razvoju i promjenama u zdravstvenom stanju te rad s djecom predškolske dobi.

 

Prijavitelj može prijaviti najviše dva projekta ili jedan program, a ugovoriti jedan projekt ili program. Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 12 mjeseci, a programa 36 mjeseci. 

Ukupno planirana vrijednost Poziva je 3.500.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kuna, a najveći iznosi 50.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom programu iznosi 150.000,00 kuna, a najveći iznosi 250.000,00 kuna.

 

Rok za dostavu prijava je 20. lipnja 2016. godine.

 

Galerija

Podrška obitelji i zaštiti prava djece

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više