Podmjera 4.1. - sektor svinjogojstva i peradarstva

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za provedbu podmjere 4.1. »potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« -provedba operacije 4.1.1. “restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - sektor svinjogojstva i peradarstva.

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi čija je ekonomska veličina veća od 8.000 eura te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda.  

Sredstva javne potpore iznose ukupno 11.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

Intenzitet javne potpore po projektu moguće ga je uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:

a) mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,

b) zajedničke projekte,

c) integrirane projekte,

d) ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje,

e) ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost,

f) ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje.

Maksimalni intenzitet kombinirane potpore ne smije prijeći 90 posto od ukupno prihvatljivih troškova.

Visina tražene potpore:

a) najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,

b) najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 2.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti,

c) najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi i do 3.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, i to u sektoru:

– govedarstva, za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za držanje muznih krava i/ili za tov junadi i/ili

svinjogojstva, za ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za tov svinja i/ili repro centara i/ili

peradarstva, za ulaganje u građenje i/ili opremanje valionica i/ili

– voća i povrća, za ulaganja u zatvorene/zaštićene prostore i/ili ulaganja u podizanje novih višegodišnjih nasada.

d) najviša vrijednost javne potpore po projektu za ulaganja isključivo u kupnju nove poljoprivredne mehanizacije i opreme, radnih strojeva te gospodarskih vozila može iznositi 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 4. studenoga 2015. do 15. siječnja 2016.

Detalje o natječaju možete vidjeti OVDJE.

Galerija

Podmjera 4.1. - sektor svinjogojstva i peradarstva

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više