Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

Na razini hitne zdravstvene zaštite cilj je u okviru bolnica uspostaviti objedinjene hitne bolničke prijeme kao najučinkovitije u pristupu hitne medicinske skrbi. Sredstva u okviru ovog specifičnog cilja koristit će se kao potpora ulaganjima u sedam (7) bolnica u RH za koje financiranje nije osigurano iz drugih izvora sa ciljem osiguravanja jednake dostupnosti hitne medicinske skrbi svim građanima RH. Iako je u Operativnom program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. (u daljnjem tekstu: OPKK) navedeno da će se potpora ulaganjima osigurati za četiri (4) bolnice, na temelju analize potrebnih ulaganja kao i raspoloživih izvora financiranja, odlučeno je da će se potpora osigurati za izgradnju/dogradnju/opremanje i za preostala tri (3) objedinjena hitna prijema identificirana programom unutar inicijalno predviđene alokacije sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji

- KBC „Sestre milosrdnice”

- KBC Split

- OB Dubrovnik

- OB „dr. Ivo Pedišić“

- KBC Osijek

- OB Varaždin

- OB Bjelovar

Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava je 173.000.000,00 HRK. 

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti je 3.500.000,00 HRK, dok je maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti općim bolnicama (OB) 20.000.000,00 HRK, a kliničkim bolničkim sredstvima (KBC) 31.000.000,00 HRK.

Poziv se vodi kao trajno otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2020 godine.

Dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. rujna 2016. godine.

Više o ovom Natječaju pogledajte OVDJE. 

Galerija

Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više