Otvoren 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga INTERREG Mediteran

Otvoren je 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran. U ovom pozivu je dozvoljen samo jedan tip projekata, a radi se o modularnim projektima, koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju, s posebnim naglaskom na otoke i slabo naseljena područja.

Prijaviti se mogu javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja.

Predviđeni iznos sredstava po projektu je između 2,5 i 4 milijuna eura, a intenzitet potpore je 85 posto troškova projekta. Proces prijave se provodi u dvije faze te se obje podnose elektroničkim putem. Samo projekti koji prođu prvu fazu će sudjelovati u drugoj fazi. Predviđeni početak projektnih aktivnosti je u studenom 2019. godine. Rok za pred-prijavu (prva faza) je 31. siječnja 2019. godine.

Program je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru cilja Europske teritorijalne suradnje koji pruža podršku regionalnoj suradnji između država mediteranskog područja tijekom programskog razdoblja 2014. – 2020. Opći cilj INTERREG Med programa je promicanje održivog rasta u mediteranskom području poticanjem inovativnih koncepata i praksi, racionalnog korištenja resursa i podupiranjem društvene integracije kroz pristup temeljen na teritorijalnoj suradnji. Ukupan proračun Programa suradnje iznosi 275.905.320 eura. 

Više informacija o procesu prijave te natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj web stranici INTERREG Med programa.

https://interreg-med.eu/fund-my-project/calls/third-call-for-modular-projects/

Galerija

Otvoren 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga INTERREG Mediteran

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više