Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama faza II

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Područje: Obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Sažetak: Ovom operacijom osigurava se financiranje troškova rada pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika za pružanje potpore učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama.

Opći cilj operacije je povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama

Specifični cilj operacije je pružiti potporu uključivanju učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno obrazovne ustanove kako bi se osigurali uvjeti za poboljšanje njihovih obrazovnih postignuća, uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje.

Prijavitelji: jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave

Ciljne skupine su:

  • Osobe koje će biti angažirane kao pomoćnici u nastavi / stručni komunikacijski posrednici
  • Učenici s teškoćama u razvoju uključeni u osnovnoškolske ili srednjoškolske programe u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama koji svladavaju nastavni plan i program škole koju pohađaju, ali imaju teškoće koje ih sprečavaju u funkcioniranju bez pomoćnika u nastavi / stručnog komunikacijskog posrednika.

Sufinanciranje projekata u sklopu ovog Poziva od strane prijavitelja i/ili partnera je obavezno a stope sufinanciranja određene su sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13) kako slijedi:

5% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti ispod 75% prosjeka RH
8% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 75 i 100% prosjeka RH
15% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti između 100 i 125% prosjeka RH
20% - gradovi/županije čiji je indeks razvijenosti veći od   125% prosjeka RH


Okvirni maksimalni iznosi:

Do 2.000.000,00 kn za sve osnivače osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti) izuzev Grada Zagreba i Osječko-baranjske, Primorsko-goranske, Splitsko-dalmatinske, Međimurske i Zagrebačke županije)
Do 2.500.000,00 kn za Osječko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku, Primorsko-goransku, Međimursku i Zagrebačku županiju kao osnivače osnovnih i srednjih škola
Do 5.000.000,00
 kn za Grad Zagreb kao osnivača osnovnih i srednjih škola.

Rok za prijavu na Javni natječaj je 13.07.2016.

Informativna radionica:

Informativna radionica za potencijalne prijavitelje u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II" (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.) održat će se 9. lipnja 2016. godine u konferencijskoj dvorani Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Donje Svetice 38, Zagreb. Predviđeno trajanje radionice je od 9.00 do 15.00 sati.

Sudjelovanje na informativnoj radionici je besplatno, a organizator je za sve sudionike osigurao osvježenja za kratke pauze i radne materijale. Za prijavu sudjelovanja na informativnoj radionici potrebno je popuniti prijavni obrazac i poslati ga na esf@mzos.hr.

Detaljnije o Javnom natječaju možete vidjeti OVDJE.

 

 

 

Galerija

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama faza II

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više