Obrazovanje i cjeloživotno učenje

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.

Tip natječaja: Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)

Status: otvoren od 1.6.2016. do 31.12.2016.

Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Područje: obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje

Prijavitelji: tijela javne vlasti

Prijavitelj se prijavljuje samostalno ili s jednim ili više partnera.

Ovim Pozivom tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“ Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. odabrat će se za financiranje operacije u okviru sljedećih investicijskih prioriteta, koji su ujedno i ciljevi predmetnog Poziva:

  • Investicijskog prioriteta 10.ii „Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti tercijarnog i ekvivalentnog obrazovanja te pristupa njemu radi povećanja sudjelovanja u njemu i njegova stjecanja, posebno za skupine u nepovoljnom položaju“
  • Investicijskog prioriteta 10.iii „Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnom, neformalnom i informalnom okruženju, unapređenje znanja, vještina i kompetencija radne snage, promicanje fleksibilnih načina učenja, između ostalog profesionalnim savjetovanjem i potvrđivanjem stečenih kompetencija“
  • Investicijskog prioriteta 10.iv „Poboljšanje značaja obrazovnih sustava i sustava osposobljavanja za tržište rada, olakšavanje prijelaza iz škole na posao, jačanje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te njihove kvalitete, između ostalog mehanizmima za predviđanje vještina, prilagodbom nastavnih planova i programa te uvođenjem i razvojem sustava učenja koji se temelje na radu, uključujući dualne sustave učenja i programe naukovanja“

Kako bi Korisnik osigurao mogućnost prijave na predmetni Poziv u zadanom roku, istome se prethodno mora odobriti Sažetak operacija.

Tijela se pozivaju da dostave prijedloge operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava za razdoblje od 2016.-2020. godine.

Krajnji rok za dostavu prijedloga operacija po ovom Pozivu koja će se financirati kao izravna dodjela sredstava je 31. prosinca 2016. godine. 

Detaljnije o ovom Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.

Galerija

Obrazovanje i cjeloživotno učenje

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više