Novi natječaj Zaklade

Zaklada "Kultura nova"  objavila je javni poziv na predlaganje projekata u okviru Programa podrške 2016. s rokom prijave 16.03.2016.  za projekte organizacija civilnog društva (udruge i umjetničke organizacije) na području suvremene kulture i umjetnosti.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti:

  • koje su upisane u matični registar
  • koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija
  • koje vode uredno financijsko poslovanje
  • koje su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
  • kojima nije dodijeljena podrška u okviru Programa podrške 2015 s rokom prijave 09.09.2015. u Programskom području 2 u onoj kategoriji u kojoj podnose prijavu
  • koje zadovoljavaju i sve druge uvjete propisane u Vodiču za prijavu na Program podrške 2016 s rokom prijave 16.03.2016.

Indikativni proračun za ovaj javni poziv iznosi 150.000 kn.

Podrška putem ovog javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2 ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:

    b) priprema međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
    c) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn

Ovaj Javni poziv odnosi se na aktivnosti čija provedba mora započeti i završiti u razdoblju od 1.7.2016. do 31.12.2016.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku, a rok za podnošenje prijava je 16. ožujka 2016. do 16h.

Detaljnije o Javnom pozivu možete vidjeti OVDJE.

 

Galerija

Novi natječaj Zaklade

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više