Natječaj za prijavu trogodišnjih programa iz područja zdravstva

Ministarstvo zdravlja je objavilo Natječaj za za prijavu trogodišnjih programa iz područja zdravstva u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna na pozicijama Ministarstva zdravlja za 2016. godinu.

Opći cilj ovog natječaja je doprinijeti zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja stanovništva u Republici Hrvatskoj.

Specifični ciljevi ovog natječaja su poticanje razvijanja zdravih stilova života, utjecanje na smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti (cerebrovaskularne i kardiovaskularne bolesti) kao i nekih malignih oboljenja provedbom preventivnih i promotivnih aktivnosti (zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, zaštita mentalnog zdravlja, promocija dojenja, zdravo odrastanje, zaštita prava pacijenata).

U okviru ovog natječaja podržati će se programi udruga koje djeluju u području zdravstva u Republici Hrvatskoj u slijedećim prioritetnim područjima:

 

 • ZZ1 Promicanje zdravlja

 • ZZ2 Promicanje prava pacijenata

 • ZZ3 Prevencija i unapređenje zdravlja zubi

 • ZZ4 Promicanje važnosti darivanja i presađivanja organa

 • ZZ5 Promicanje zaštite reproduktivnog zdravlja

 • ZZ6 Praćenje otpornosti bakterija na antibiotike

 • Najmanji iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program je 50.000,00 kuna.

 • Najveći iznos koji se može zatražiti i odobriti za pojedini program je 100.000,00 kuna.

 

Udruga može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje programa.

Na ovaj Natječaj mogu se prijaviti isključivo udruge upisane u Registar udruga prema Zakonu o udrugama koje djeluju na području Republike Hrvatske i koje zadovoljavaju opće uvjete ovog natječaja.

Udruge prijavitelji programa mogu provoditi zasebno ili u suradnji s partnerskim organizacijama. Partnerstvo na programu nije obvezno, ali je poželjno pri pripremi i provedbi prijavljenog programa.

Iz navedenih razloga partneri moraju zadovoljiti slijedeće kriterije prihvatljivosti, odnosno moraju biti pravne osobe, registrirane kao:

 • udruge (na koje se primjenjuju opći uvjeti prihvatljivosti kao za prijavitelja); ili

 • javne ustanove

 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Predviđeno trajanje provedbe programa je 36 mjeseci.

 

Prihvatljive aktivnosti

U okviru svih  prioritetnih područja ovog Natječaja prihvatljive su sljedeće aktivnosti:

 • edukativno-promotivne aktivnosti;

 • individualni i grupni rad s korisnicima;

 • različite radionice, javno zagovaranje, seminari i stručni sastanci;

 • organiziranje volonterskih programa i osposobljavanje koordinatora volontera;

 • vanjska supervizija i evaluacija;

 • nabava opreme potrebne za provedbu programa (do 15% ukupnog iznosa)

Popis prihvatljivih aktivnosti nije sveobuhvatan već služi u svrhu navođenja primjera aktivnosti  prihvatljivih za financiranje, te će se odgovarajuće aktivnosti koje pridonose ostvarenju općeg i specifičnih ciljeva poziva, a koje nisu navedene, također uzeti u obzir za financiranje.

 

Rok za prijavu na natječaj je 30 dana od dana objave, zaključno sa 20. srpnja 2016. godine odnosno do 15:30 sati istog dana ukoliko se radi o osobnoj dostavi ili putem dostavljača. 

Galerija

Natječaj za prijavu trogodišnjih programa iz područja zdravstva

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više