Natječaj za dodjelu financijskih podrški građanskim akcijama

Zaklada Kajo Dadić raspisala je natječaj  za dodjelu financijskih podrški građanskim akcijama koje će se provoditi u lokalnim zajednicama.

Građanska akcija je jednokratna akcija koja potiče na aktivizam, poboljšava kvalitetu življenja ili općeg dobra u lokalnoj zajednici. Akcija treba biti potaknuta od strane skupine pojedinaca u lokalnoj zajednici koji na prepoznati problem odgovaraju dobrovoljnim volonterskim radom, znanjem ili materijalnim dobrima. 

Organizacije koje se mogu prijaviti na natječaj jesu: udruge, zaklade, te ustanove kao što su škole, vrtići, domovi umirovljenika i drugi, a imaju registrirano sjedište djelovanja u jednoj od sljedećih županija: Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska.

Prijaviti se mogu jednokratne akcije građana za opću dobrobit kojima se:

  • potiče razvoj lokalne zajednice
  • konkretno rješava problem u lokalnoj zajednici čime se poboljšavaju uvjeti i kvaliteta življenja u toj zajednici  
  • potiče dobrovoljni/volonterski rad i uključivanje većeg broja građana u lokalnoj zajednici
  • koriste potencijali lokalnog, javnog i profitnog sektora 

Građanska akcija može trajati najviše 3 mjeseca u razdoblju od 1. siječnja 2016. godine, a s rokom izvršenja do 30. lipnja 2016. godine.

Odobriti će se do 15 podrški.

Visina financijske podrške je do 13.000 kn, a rok prijave je do 15. listopada 2015. godine. 

Više informacija o natječaju možete pronaći OVDJE.

Galerija

 Natječaj za dodjelu financijskih podrški građanskim akcijama

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više