NATJEČAJ - provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«

Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«

Fond: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Status: otvoren od 29.5.2017. do 31.7.2017.

Prihvatljivi korisnici su:

  • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, prije objave Natječaja, uključujući početnike

  • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.  

  • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru.

Najniža i najviša vrijednost potpore po projektu iznosi:

  • za sektor prerade mesa i mlijeka od 15.000 EUR do 3.000.000 EUR

  • za ostale sektore od 15.000 EUR do 2.000.000 EUR.

Najviša vrijednost potpore po projektu za početnike može iznositi do 200.000 EUR.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 

Prihvatljivi troškovi su:

- troškovi usluga arhitekata, inženjera i konzultanata
- troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
- kupnja ili razvoj računalnih programa
- kupnja prava na patente i licence
- zaštita autorskih prava
- registracija i održavanje žigova
- ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem
- ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje
- kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme
- kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta
- prilagodba novouvedenim standardima.

Detaljnije o natječaju pogledajte ovdje.

 

Galerija

NATJEČAJ - provedba tipa operacije 4.2.1. »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama bazena Gojko Arneri na prvom katu.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških dokumenata –Poticanje Grada Korčule na...

Pročitajte više