Natječaj OTP banke za dodjelu donacija u 2016. godini.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu donacija OTP banke d.d. imaju registrirane udruge, klubovi i ustanove sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Prijave pojedinaca, trgovačkih društava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela državne uprave neće biti uzete u razmatranje.

Prijavljeni projekti moraju se odnositi na aktivnosti koje se provode u 2016. godini.

Glavni kriteriji za dodjelu donacija po kategorijama: 

1.   Mladi, obrazovanje i znanost

Izvrsnost – natprosječan uspjeh u školi/na fakultetu, osvojene nagrade, objavljeni radovi.

Inovativnost – projekti koji na inovativan način pomažu razvoju djece i mladih te razvoju znanosti.

2.   Očuvanje kulturne, povijesne i tradicijske baštine te očuvanje okoliša

Originalnost i kvaliteta projekta. Doprinos očuvanju kulturne, povijesne i tradicijske baštine kraja kao i brizi za okoliš.

3.   Humanitarni projekti (zdravstvo, socijalna skrb, ljudska prava)

Značenje projekta za pomoć određenoj skupini u društvu. Podizanje razine svijesti šire javnosti o poteškoćama s kojima se susreću tražitelji sredstava.

4.   Sport

Rezultati primjereni veličini i mogućnostima kluba/pojedinca; osvojene nagrade. Doprinos promicanju kulture sporta i zdravog življenja među djecom i mladima

Dodatni kriteriji:

  • Opći doprinos društvu i lokalnoj zajednici.
  • Održivo upravljanje financijama.
  • Kreativnost i ozbiljnost dostavljenih planova.
  • Dosadašnja uspješnost projekata.

Pravila natječaja:

Svi zainteresirani imaju pravo natjecati se samo s jednim projektom.

Odobrena donacijska sredstva za pojedini prijavljeni projekt mogu iznositi najviše 30.000 kuna. Pojedinačne iznose donacija odredit će Povjerenstvo ovisno o kvaliteti pristiglih prijava.

Prijave izvan roka i bez tražene dokumentacije neće se razmatrati. Podnositelje molbi koji su stekli pravo na donaciju OTP banka d.d. pozvat će na potpisivanje ugovora o donaciji te rezultate natječaja objaviti na svojoj web stranici i u medijima.

Molbe se dostavljaju isključivo na prijavnici za natječaj, koja je sastavni dio ovog natječaja. Obrazac prijavnice objavljen je na web stranici OTP banke d.d. www.otpbanka.hr 

Prijave za dodjelu donacije dostavljaju se preporučenom poštom na adresu:

OTP banka d.d., Domovinskog rata 3, 23000 Zadar, s naznakom „Za javni natječaj za dodjelu donacija OTP banke d.d. u 2015. godini“ ili se predaju osobno na istoj adresi u Službu protokola.

Natječaj je otvoren do 14. ožujka 2016. godine.

Detaljnije o Javnom pozivu i prijavnicu možete vidjeti OVDJE. 

Galerija

Natječaj OTP banke za dodjelu donacija u 2016. godini.

KORA d.o.o.

Korčulanska razvojna agencija KORA d.o.o. za lokalni razvoj i poslovne usluge (KORA d.o.o.) započela je s radom 19.06.2013. godine.   Agencija je osnovana kao trgovačko društvo u vlasništvu Grada Korčule.   Poslovnica agencije KORA d.o.o. nalazi se u prostorijama zgrade gradske uprave, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, 20260 Korčula.   ... Glavne aktivnosti agencije KORA su: –Suradnja u pripremi strateških...

Pročitajte više